Meer oefententamens en weblectures het meest urgent volgens studenten Rechtsgeleerdheid

asap vertegenwoordigt de belangen van alle RU-studenten en wij vinden het dus heel belangrijk om regelmatig met studenten in gesprek te gaan. Vorige week dinsdag stonden wij in het Grotiusgebouw om erachter te komen wat de studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid nauw aan het hart ligt.  Wij hebben tien stellingen opgesteld die we konden voorleggen aan de studenten. Ze konden vervolgens aangeven of ze de stelling ‘niet belangrijk’, ‘beetje belangrijk’ of ‘heel belangrijk’ vonden. Daarnaast was er natuurlijk ook de mogelijkheid om originele input te leveren door een verbeterpunt op te schrijven en op het grote post-it bord te plakken.Schema verslag

Top 3

Zoals je kan zien in het schema zijn er twee stellingen die er echt uitspringen. Studenten Rechtsgeleerdheid vinden het blijkbaar het meest belangrijk om goed voorbereid hun tentamens in te gaan: Er moeten sowieso altijd oefententamens beschikbaar zijn! Om zich voor te bereiden op het (oefen)tentamen kijken ze ook graag nog een keer de colleges na, maar dat kan natuurlijk alleen als deze zijn opgenomen en het bestand op Blackboard dan ook daadwerkelijk werkt. Weblectures van hoorcolleges moeten dus altijd beschikbaar zijn. Daarnaast zien studenten graag ruimere openingstijden en goedkopere maaltijden bij Het Gerecht. Het Gerecht is nu pas open vanaf 11:00, dus je kan er niet terecht voor een ontbijtje tussen het 1e en 2e collegeblok. Ook zijn de broodjes vaak op ’s middags.

Bij Rechten weinig moeite met rendementsmaatregelen

De universiteit neemt de laatste tijd veel maatregelen om studenten nominaal af te laten studeren, zoals bijvoorbeeld de invoering van aanwezigheidsplicht en het ophogen van het bindend studieadvies. De Faculteit Rechten handhaaft hiernaast als enige faculteit aan de RU nog aanvullende rendementsregelingen, zoals de ‘Bachelor in 4’. Enigszins verrassend voor ons hebben de studenten die wij hebben gesproken hier weinig problemen mee. Wel vinden ze het belangrijk dat het mogelijk blijft om dingen te doen naast je studie. Er moet genoeg ruimte zijn voor een actieve student om bijvoorbeeld commissie- of bestuurswerk te doen.

Wat gaat er wel goed?

Natuurlijk gaan er ook dingen goed bij Rechten. De informatievoorziening over belangrijke dingen van de studie is toereikend en de mogelijkheid om te studeren aan een andere faculteit is afdoende. Ook werkt de WiFi als een trein en beschouwen ze, op een uitzondering na, de verkeerssituatie rondom het Grotiusgebouw niet als gevaarlijk.

Post-it’s

Naast de 10 stellingen was het ook mogelijk om een opmerking op te schrijven op een post-it. Soms werd dit gebruikt om één van bovenstaande stellingen te nuanceren of kracht bij te zetten. In dat geval kreeg de stelling nog een extra punt in het bovenstaande schema. Hieronder zie je een overzicht van opmerkingen die niet onder waren te brengen bij één van de stellingen. De meest voorkomende opmerking ging over tentaminering: Er zouden minder meerkeuze vragen en meer open vragen op een tentamen moeten worden gesteld, omdat dit de kennis van de student beter en betrouwbaarder weergeeft.

Post-its rechten

Bedankt!

We willen graag alle studenten die input hebben gegeven bedanken! Heb jij ook nog input die we kunnen gebruiken? Dan kan je natuurlijk altijd een mailtje sturen naar asapnijmegen@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageer