Ruimere openingstijden voor de bibliotheken in aankomst!

Er ligt een stuk (bijlage GV 527) ter bespreking voor aan de Gezamelijke Vergadering over de openingstijden van de centrale universiteitsbibliotheek (UB) en er is goed nieuws: het College van Bestuur wil ze verruimen!

In het stuk, dat naar aanleiding van een zeer succesvolle pilot nu voorligt aan de GV, staat dat gedurende alle weken de UB structureel van maandag tot en met vrijdag tot 23.00 uur, tijdens tentamenperiodes tot 24.00 uur en in de weekenden tot 20.00 uur open blijft. Deze tijden zullen vanaf 1 april 2016 ingaan.

asap pleit al langer voor ruimere openingstijden voor bibliotheken (#9 op onze Tienpuntenlijst). asap heeft de afgelopen tijd dan ook flink gelobbyd bij de UB om hier wat meer over te zeggen te krijgen. Zo heeft fractielid Delano er nog op aangedrongen dat studenten tijdens tentamenperiodes liever tot 24.00 uur in de UB zitten te studeren, hetgeen tot dan toe nog niet in het voorstel zat.

Op dit moment worden er ook nog pilots m.b.t. openingstijden gedraaid op de andere locaties van de UB. asap blijft de resultaten van deze pilots afwachten en blijft zich in dezen hard maken voor een verruiming van de openingstijden.

Reageer