Tussentijdse terugkoppeling Tienpuntenlijst

In plaats van een verkiezingsprogramma, hanteert asap een Tienpuntenlijst. Daarmee wordt meer duidelijkheid gecreëerd, zodat het voor de student helder is waar asap voor staat en waar asap zich mee bezig houdt. De Tienpuntenlijst zorgt er ook voor dat er een duidelijke en concrete terugkoppeling kan plaatsvinden over datgene tpl 15-16wat asap voor de student aan het bereiken is. Hieronder is te lezen dat de fractie goed op weg is om de punten op de Tienpuntenlijst 2015-2016 te realiseren. Op dit moment koppelt de fractie dit vast beknopt terug, zodat het ook tijdens de rit duidelijk is dat de fractie hard werkt aan de Tienpuntenlijst. Vlak voor de volgende verkiezingen komt de fractie met een uitgebreide terugkoppeling van het hele collegejaar.

#1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges

 • Er is een USR-werkgroep ICT recentelijk opgestart, waarin fractielid Roosmarijn zitting neemt als voorzitter. Hier wordt goede aandacht besteed aan weblectures.
 • Fractielid Roosmarijn doet op verschillende plaatsen navraag naar hoe het staat met de weblectures.

#2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app

 • Er is een USR-werkgroep Communicatie ingesteld die zich o.a. hiermee bezighoudt, waarin fractielid Twan zitting neemt als voorzitter.
 • Twan wordt namens de studentengeleding betrokken bij het proces van de ontwikkeling van de RU-app.

#3 Investeer in meer specialisatie in de master

 • Er is een USR-werkgroep Onderwijs ingesteld die zich o.a. hiermee bezig houdt, waarin fractieleden Delano en Twan zitting nemen.
 • Deze werkgroep is bezig met een enquête aan de medezeggenschapsorganen, waarin input over o.a. dit punt gevraagd wordt.

#4 Gemakkelijker studeren in het buitenland

 • Fractielid Twan is in gesprek met medewerkers van het International Office (IO) om te kijken waar verbeterpunten liggen bij dit proces.
 • Samen met de politiek commissaris van ISON, de koepel voor de internationale verenigingen, gaat Twan met IO in gesprek over het invoeren van evaluaties van het functioneren van IO door studenten die in het buitenland zijn geweest.

#5 Behoud kleine studies

 • We hebben een opinieartikel geschreven naar aanleiding van een VOX-artikel, waarin we pleiten voor een goed beleid om de lage instroom van studenten bij de Faculteit der Letteren te verbeteren.
 • We hebben meerdere rondvragen gesteld aan het College van Bestuur tijdens de Gezamenlijke Vergadering wat ze van plan zijn aan dit probleem te doen. Het College is in overleg met het Faculteitsbestuur en zal zijn best doen om de financiële schade voor de faculteit in te perken en stimuleert het verbeteren van de promotie van de faculteit.

#6 Meer en betere verenigingsruimtes

 • Aankomend semester zal een USR-werkgroep Verenigingsruimtes worden ingesteld.
 • Fractielid Delano is in gesprek met verschillende besturen van studentenverenigingen buiten de campus om input te verzamelen en hiermee aan de slag te gaan.
 • Hieruit volgt nadere actie.

#7 Investeer in betere tentaminering

 • De USR-werkgroep Onderwijs, waar onder andere Delano en Twan plaats in nemen, is bezig met een enquête aan de medezeggenschapsorganen, waarin nadere informatie over o.a. dit punt gevraagd wordt.

#8 Verbeter de verkeersveiligheid op de campus

 • Fractielid Roosmarijn is in gesprek met verschillende mensen op de universiteit en de gemeente om te bespreken hoe de situatie verbeterd kan worden.

#9 Ruimere openingstijden voor bibliotheken

 • Fractielid Delano is in gesprek met de directrice van de UB om te spreken over dit punt.
 • Ook pleit Delano hiervoor in de klankbordgroep UB.

#10 Schaf de aanwezigheidsplicht af

 • De USR-werkgroep Onderwijs, waar onder andere Delano en Twan plaats in nemen is bezig met een enquête aan de medezeggenschapsorganen, waarin nadere informatie over o.a. dit punt gevraagd wordt.
 • Hieruit volgt later een notitie.

#Overig
asap zet zich uiteraard heel hard in voor de USR om samen met andere fracties en koepelleden te reageren op de stukken en besluiten van het College van Bestuur. Samen met de USR heeft asap nu al veel bereikt.

 • asap heeft ervoor gezorgd dat er fietslampjes op meer plaatsen op de campus te koop zijn.
 • asap heeft een opinieartikel geschreven, waarin we pleiten voor het openbaar maken van de Nationale Studentenenquête in het kader van transparantie en communicatie.
 • asap heeft ook een opinieartikel geschreven, waarin het niveau Engels van docenten onder de aandacht wordt gebracht. Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen pleit de fractie voor een aangescherpt taalbeleid en Twan stelt dit in vergaderingen met het College van Bestuur herhaaldelijk aan de orde.

Reageer