Verslag asap on tour

Vorige week stond asap bij verschillende faculteiten. Jullie hebben ons maandag bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica kunnen zien. Dinsdag waren wij te vinden in het Spinozagebouw bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen en donderdag vroegen wij op de Medische faculteit jullie input.  Wij waren benieuwd naar jouw mening over de faculteit of over de Radboud Universiteit. Wat gaat goed, wat kan er beter of wat mist er nog op de RU. Met een aantal stellingen, een whiteboard, pennen en post-it’s hebben wij dit gevraagd. Deze stellingen waren faculteitspecifiek voor een best mogelijke input. Hieronder kan je per faculteit de resultaten van deze week vinden. Dit zullen wij ook weer terugkoppelen naar de FSR’en en de USR zodat er iets mee gedaan kan worden. Bedankt voor jullie input!

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Op maandag 28 september stond asap bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Samen met de FSR hebben we een aantal stellingen voorgelegd aan jullie. Dit waren de belangrijkste stellingen voor de studenten van de faculteit.

 • Geef ruimte aan de actieve student
 • De informatievoorziening van belangrijke informatie over mijn studie moet beter
 • Het moet makkelijker zijn om vakken te volgen op een andere faculteit
 • Engels zou de voertaal op de faculteit moeten zijn
 • Het is een taak van de universiteit een rol te spelen in het vluchtelingenprobleem

Door middel van de post-it’s hebben jullie nog een aantal belangrijke punten toegevoegd.

Respons Huygens

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Op dinsdag 29 september stonden wij bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen in het Spinozagebouw. Voor deze faculteit werden de volgende stellingen als het meest belangrijk ervaren.

 • Alle hoorcolleges moeten beschikbaar komen als weblectures
 • Readers moeten digitaal beschikbaar zijn
 • De aanwezigheidsplicht op de RU moet worden afgeschaft
 • UB en andere studiewerkplekken moeten alleen beschikbaar zijn voor RU studenten en RU medewerkers
 • Meerkeuzetentamens moeten worden afgeschaft

Door middel van de post-it’s hebben jullie nog een aantal belangrijke punten toegevoegd.

Respons Sociaal

Medische Faculteit

Bij de Medische faculteit werden de volgende stellingen als het meest belangrijk ervaren.

 • Alle hoorcolleges moet beschikbaar komen als weblecture
 • Betere faciliteiten (studieboeken te weinig, weinig stopcontacten, te weinig fietsenstallingen en slecht Wifi
 • Engels van docenten moet echt beter
 • Het moet makkelijker zijn om vakken te volgen op een andere faculteit
 • Betere informatie over latere beroepen en mogelijke banen (BMW)

Hier zijn ook nog een aantal belangrijke punten toegevoegd door middel van post-it’s.

Respons medisch

 

 

Reageer