Wat willen studenten van de Faculteiten van Sociale Wetenschappen en Managementwetenschappen?

Onze tienpuntenlijst voor komend jaar wordt binnenkort bekend gemaakt, dus maken we deze weken nog een laatste ronde langs een paar faculteiten om te polsen wat studenten écht graag aangepakt zien worden. Op dinsdag 12 april zijn de Faculteiten Management en Sociaal aan de beurt. We begonnen om 11:30 bij een pauze van een psychologiecollege in CC1 en zijn via de bestuurs- en huiskamers in TvA naar het Spinozagebouw gePost-its Sociaal en managementgaan om zoveel mogelijk studenten aan de tand te voelen. Zoals gebruikelijk bij een ‘asap vraagt je mening’ gingen wij op pad met een bord met 8 stellingen, waarbij studenten konden aangeven of ze hier voor, tegen of neutraal over waren. Daarnaast was het mogelijk om zelf een berichtje op een post-it te schrijven en op te plakken op het bord.

Makkelijker vakken volgen op andere faculteiten
Met meer dan 30 stemmen voor en minder dan 5 tegen of neutraal, sprongen drie stellingen er echt bovenuit. Het allerbelangrijkste vinden studenten dat het makkelijker moet worden om vakken op andere faculteiten te volgen. Er zijn vaak roosterconflicten en de informatievoorziening is slecht. Hierdoor kost het veel tijd en energie om vakken aan andere faculteiten te volgen voor bijvoorbeeld een minor, terwijl studenten aangeven dit wel heel nuttig te vinden.

Geen colleges in de middagpauze of ’s avonds
Een andere stelling die veel discussie veroorzaakte was: ‘Colleges moeten alleen van 8:45 tot 12:30 en 13:45 tot 17:30 worden gegeven, niet in de middagpauze, ’s avonds of in het weekend’. In het algemeen was een grote meerderheid voor deze stelling, maar vooral avond- en weekendcolleges vielen slecht in de smaak. Colleges in de middagpauze wekte minder weerstand op bij de studenten. Bij asap zien we een tendens dat steeds meer colleges in de middagpauze en avonden worden ingepland en wij vinden dat de universiteit hier mee moet oppassen. Op deze manier wordt het namelijk steeds lastiger om dingen buiten je studie te doen. Commissie- en bestuursvergaderingen worden vaak ingepland buiten de regulieren collegetijden omdat je er dan vanuit kan gaan dat iedereen beschikbaar is, maar ook trainen bij je sportvereniging, repeteren met je band of zelf een goede maaltijd koken wordt steeds lastiger als colleges ’s avonds plaatsvinden.

Weblectures
Bij bijna elke ‘asap vraagt je mening’ zien we dat er veel vraag is naar weblectures. Veel colleges op deze faculteiten worden al opgenomen en dat vinden studenten een goede zaak, maar ze vinden het erg belangrijk dat dit voor alle colleges gaat gelden, dat de weblectures van goede kwaliteit zijn en dat ze snel na het college online komen. Weblectures helpen heel erg bij het (nogmaals) bestuderen van de tentamenstof en het geeft de studenten de vrijheid om hun eigen week zelf in te delen. Dit maakt het ook weer makkelijker voor actieve studenten om dingen naast hun studie te doen.

Werkgroepen door docenten, niet door PHD- of masterstudenten?
Met deze nieuwe stelling bij ‘asap vraagt je mening’ wilden we polsen of studenten graag hun werkgroepen gegeven zagen worden door docenten of dat dit ook prima kon worden verzorgd door PHD- of masterstudenten. Uit de uitslag blijkt dat PHD- en masterstudenten prima een werkgroep kunnen verzorgen, slechts een enkeling zag liever een docent voor de klas staan. Daarentegen hebben we ook wel van enkele mensen gehoord dat ze wel een duidelijke voorkeur hebben voor docenten, omdat zij de stof beter uit kunnen leggen en vaak ook zorgen voor meer interactie. Als jij je ervaring hierover nog met ons wil delen dan weet je ons natuurlijk te vinden.

De middenmoters
Onze laatste drie stellingen gingen over het afschaffen van de aanwezigheidsplicht, langere openingstijden van computerplekken (in TvA3 en TvA6 bijvoorbeeld) en betere informatievoorziening vanuit de faculteit en universiteit. Bij de stelling over de aanwezigheidsplicht waren de meeste studenten het wel met elkaar eens: het is prima als werkcolleges verplicht zijn, maar hoorcolleges niet. Dit is bij veel vakken al het geval, dus geen noodzaak om hiermee aan de slag te gaan. Bij de andere twee stellingen was er ook geen duidelijke meerderheid van voor- of tegenstanders.

Post-its Sociaal en management
Tenslotte zijn er door jullie nog een aantal originele ideeën opgeschreven op de post-its. Het allerbelangrijkste is toch wel dat De Refter beter moet communiceren wanneer het hamburgerdag is, want die wil je natuurlijk niet missen!
We willen de studenten die input hebben gegeven hartelijk bedanken. Als je nog graag input wil geven dan kan je natuurlijk altijd mailen naar asapnijmegen@gmail.com of een comment plaatsen onder de Facebookpost.

Reageer