asap zoekt USR-kandidaten

English follows Dutch

Zie jij altijd verbeterpunten voor de universiteit? Ben je daadkrachtig, heb je visie en lijkt het jou wat om de belangen van studenten te behartigen in het hoogste medezeggenschapsorgaan van onze universiteit in 2020-2021? asap is op zoek naar ambitieuze studenten die het verschil willen maken.

Over asap
asap is de scherpste studentenpartij in de Nijmeegse medezeggenschap en is momenteel met vier zetels vertegenwoordigd in de Universitaire Studentenraad (USR). asap staat voor een hoge mate van transparantie, het best mogelijke onderwijs en kansen voor iedere student om zichzelf te kunnen ontplooien. Met een sterke focus op een flexibele universiteit en een kritisch en fris karakter is asap al jaren een constante factor in de Universitaire Studentenraad.

 De huidige fractie van asap v.l.n.r. : Auke van Wersch, Hans Kunstman, Thom Teulings, Annemarijn Blom

Universitaire Studentenraad (USR)
Studenten die het geluid van asap willen laten horen in de Universitaire Studentenraad, kunnen solliciteren voor een plek in de top vijf van de kandidatenlijst. Je komt daarmee op een verkiesbare plek en strijdt tijdens de verkiezingen van 2 t/m 4 juni 2020 om het vertrouwen van de student. In de aanloop naar de verkiezingsweek denk je mee voor ons verkiezingsprogramma en ben je betrokken bij de campagnevoorbereidingen.

Mocht je verkozen worden en die felbegeerde plek in de USR innemen, zorg je er onder andere voor dat de punten uit het verkiezingsprogramma van asap op de universitaire agenda terechtkomen. Binnen en buiten de vergaderingen met het College van Bestuur werk je samen met je collega-fractieleden aan het verwezenlijken van de gestelde doelen. In de verscheidene USR-werkgroepen krijg je de kans om je bezig te houden met onderwerpen die jou interesseren.

Uiteraard houd je je ook bezig met de actualiteit: je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de universiteit en bent in staat snel te handelen als de situatie daarom vraagt. Je schrijft bijvoorbeeld opiniestukken, gaat tijdens ‘asap on tour’ in gesprek met studenten van alle faculteiten om input te verkrijgen en je bent betrokken bij de vereniging asap.

“Bij asap ben ik in aanraking gekomen met een hoop enthousiaste studenten van verschillende faculteiten, die allemaal hetzelfde doel nastreven: een zo prettig mogelijk studieklimaat. In de Universitaire Studentenraad krijg je de kans om je medestudenten op het hoogste niveau te vertegenwoordigen en echt iets voor elkaar te krijgen.” – Thom Teulings, fractievoorzitter

Kom bij asap!
Ambieer je geen plek in de Universitaire Studentenraad, maar wil je wel graag een steentje bijdragen? Misschien dat een positie als lijstduwer dan beter bij je past. Je hebt een actieve rol tijdens de campagne en bent als volwaardig lid van asap van harte uitgenodigd om plaats te nemen in een commissie of aan te schuiven bij onze brainstorms. Ook buiten de Universitaire Studentenraad kan jij een rol van betekenis spelen.

Solliciteren
Ben je overtuigd en spring je graag aan boord om met asap te werken aan een betere universiteit? Stuur dan je cv en motivatie naar sollicitaties@asapnijmegen.nl (alleen voor de top vijf). We nodigen je dan op korte termijn uit voor een persoonlijk gesprek.

Heb je algemene vragen of kom je liever eerst langs voor een kop koffie? Neem dan contact op met Annelies Ekelmans via voorzitter@asapnijmegen.nl. Ook als je interesse hebt in een rol als lijstduwer of commissielid kun je haar op dat adres bereiken.

 Campagneteam 2019

 


Do you have ideas about how the university could be improved? Are you decisive, do you have a vision, and would you like to represent the interests of students at the highest level of our university in 2020-2021? asap is looking for ambitious students that want to make a difference!

About us
asap is a strong student party in Nijmegen, that currently has four seats in the University Student Council (USR). asap represents a high level of transparency, the best possible education and opportunities for every student to develop him- or herself. With a strong focus on flexibility and a critical and refreshing character, asap has been a consistent factor in the USR for years.

University Student Council (USR)
Students that want to represent asap in the University Student Council, can apply for a position in the top five of the list of candidates. This means you will be running for a seat in the USR during the elections of 2 till 4 June 2020. In the run-up to the election week, you’ll be helping us to write the election program and to prepare the campaign.

If you are elected, you will for example make sure the topics of the election program will be on the agenda of the university. You’ll have meetings with the executive board, and you will work together with the other asap council members to reach all of our goals, for example within council workgroups that focus on specific issues.

This way, you will know the latest developments within the university, so you can always make sure the student voice is represented and problems are solved. You may also write opinion pieces, join ‘asap on tour’ to have conversations with students at different faculties and collect input, and you will be a part of our association.

Join asap!
Are you not interested in a seat in the university council, but do you still want to contribute? A position lower on the list might be something for you. This means you will have an active role during the campaign and, as a member of asap, can be part of a committee and join our brainstorms. Even outside of the USR, you can be very important to student representation!

Application
Are you convinced and would you like to join asap on the road to a better university? Please send you resume and letter of motivation to sollicitaties@asapnijmegen.nl (only top five candidates). We will then invite you shortly after for a face to face meeting.

Do you have questions or do you prefer to stop by for a chat and a cup of coffee first? Send a message to Annelies Ekelmans via voorzitter@asapnijmegen.nl. When you are interested to be on the list, or to become a (committee) member of asap, you can reach her via this email address!