Fractie-update: april

Prefer to read this update in English? Please click here!

XIe fractie van asap

Elke maand zullen wij een update van de fractie delen op de website. In deze updates vertelt de fractie wat speelt binnen de USR, welke zaken naar voren zijn gekomen in de Gemeenschappelijke Vergadering en wat de opinie van asap is.

De afgelopen april cyclus en de bijbehorende GV bevatte een paar zeer interessante onderwerpen: het langverwachte campusplan en onze notitie over sociale veiligheid. Dit was ook de eerste fysieke cyclus in twee jaar. Naast de cyclus hebben we ook twee updates over belangrijke punten voor asap: kwalitatief goede werkplekken en de echte keuzevrijheid. We kijken uit naar een zeer drukke maand met veel onderwerpen in de volgende cycle en natuurlijk de VERKIEZINGEN!

Campusplan

Deze cyclus werd eindelijk het langverwachte campusplan gepresenteerd aan de medezeggenschap. Dit spannende maar gedetailleerde en lange document bevat de grote lijnen van de grote veranderingen die gepland zijn op de campus. Om er een paar te noemen: het Spinoza- en Linnaeusgebouw zullen worden gesloopt. Op de vrijgekomen ruimte van het Spinozagebouw wordt een nieuw gebouw opgetrokken waarin de faculteiten Letteren en FFTR zullen worden ondergebracht. Het Linneausgedeelte zal plaats maken voor een nieuw ‘middendeel’ van het Huygensgebouw. Verder wordt te zijner tijd het Collegezalencomplex gesloopt, wordt de Heyendaalseweg grotendeels autovrij en is de doelstelling van de universiteit om in 2050 klimaatneutraal te zijn vervroegd naar 2040!

De belangrijkste zorgen voor de USR ging over de beschikbaarheid van kwalitatief goed campus onderwijs in de tijd tussen de sloop en de realisatie van de nieuwbouw: in het campusplan stond dat online colleges een alternatief waren. Na een vruchtbaar gesprek met het College van Bestuur is het gezamenlijke streven uitgesproken om online colleges niet als oplossing te laten dienen voor het gebrek aan collegezaal ruimte. In plaats daarvan zal de universiteit gebruik maken van locaties in de binnenstad, zoals ‘De Vereeniging’ als alternatief.

Sociale Veiligheid

Een campus en studentenleven waarin mensen zich veilig, gerespecteerd en gehoord voelen, is voor de Universitaire Studentenraad (USR) altijd van groot belang geweest. Weten en voelen dat men beschermd is tegen ongewenst gedrag als gevolg van menselijk handelen binnen of in verband met de universiteit is van het grootste belang. In februari heeft de USR een notitie geschreven om deze kwestie aan te pakken. In deze notitie schetsen wij de huidige situatie en doen wij aanbevelingen voor de universiteit om deze te verbeteren. Deze aanbevelingen omvatten, onder andere, het houden van jaarlijkse enquêtes om de staat van sociale veiligheid te monitoren en het instellen van een coördinator sociale veiligheid en een ombudsman voor studenten. 

Deze cyclus hebben we de notitie over sociale veiligheid besproken met het College van Bestuur, dat zich heeft ingezet om de sociale veiligheid te verbeteren en bijna al onze suggesties in praktijk zal brengen! De enige suggestie die voorlopig is uitgesteld is om een externe partij naar de klachtenprocedure te laten kijken en dat is omdat er nog geen klachten zijn geweest. In mei krijgen wij een meer gedetailleerd tijdschema, zodat ook het tijdschema voor de uitvoering dan duidelijk zal zijn. Al met al zien wij dit als een goede eerste stap om de sociale veiligheid te verbeteren.

Verschillen vrije keuzeruimte 

Iedere faculteit op de Radboud Universiteit heeft een ander systeem voor het invullen van de vrije keuzeruimte. Zo lopen de keuzes in minoren en de mogelijkheden in interfacultair onderwijs enorm uiteen. Studenten vinden dit dan ook verwarrend en weten soms niet goed wat zij kunnen kiezen als keuzevakken. Daarom is er een meeting geweest met de verantwoordelijke personen per faculteit om de verschillen in kaart te brengen. Naar aanleiding hiervan willen we graag beginnen met meer duidelijkheid aanbrengen in de informatievoorziening van interfacultair onderwijs. Zo zou een centrale gids die voor alle opleidingen aangeeft welke vakken gevolgd kunnen worden de uitkomst kunnen bieden. 

Zoom werkplekken

Sinds de COVID-19 pandemie zijn veel colleges, werkgroepen en andere bijeenkomsten online. Niet alle studenten hebben de mogelijkheid om daar vanuit huis bij aan te sluiten, omdat hun kamer te klein is, het internet niet goed genoeg, of gewoon omdat ze ook weer colleges op de campus hebben en niet genoeg tijd om te reizen. Om dit probleem op te lossen, ontwikkelt de universiteit, op inbreng van het USR, zoom-werkplekken in de bibliotheek. Op deze werkplekken zullen studenten kunnen deelnemen aan zoom-vergaderingen en -lessen terwijl ze nog steeds op de campus zijn. Het huidige idee is om koptelefoons met ruisonderdrukking en goede microfoons te hebben die achtergrondgeluiden wegfilteren, zodat zelfs als meerdere studenten vergaderen, je elkaar niet in de weg zit. Verder zullen er schermen worden opgehangen, zodat je een schone achtergrond hebt en wat privacy tijdens je vergaderingen. Deze zoomruimtes zijn een prototype en zullen naar verwachting in september klaar zijn, daarna zal het gebruik worden gemonitord en geëvalueerd waarbij hopelijk de toekomstige universiteitsstudentenraad zal worden betrokken.