Fractie-update: maart

Prefer to read this update in English? Please, click here.

XIe fractie van asap

Elke maand zullen wij een update van de fractie delen op de website. In deze updates vertelt de fractie wat speelt binnen de USR, welke zaken naar voren zijn gekomen in de Gemeenschappelijke Vergadering en wat de opinie van asap is.

De afgelopen maart-cyclus en de daarbij horende GV gaat in de boeken als een van de kortste GVs die we kennen: de agenda was vrij kort en hij duurde niet langer dan een uur. Desalniettemin heeft de fractie ook deze maand niet stilgezeten. Naast actief deelname aan de commissies die asap rijk is hebben we ook weer gewerkt aan een aantal projecten. Deze projecten zullen we in deze update toelichten. We hopen dat jullie, net als wij, gezond en wel de tentamenweken uit zijn gekomen en al beginnen uit te kijken naar een mooie zomer – met natuurlijk: de verkiezingen!

Regelingen voor Toptalenten in Sport en Cultuur

De universiteit heeft een regeling voor Toptalenten in Sport en Cultuur. Hierin staan de eisen om zo’n status te bereiken. De status geeft Toptalenten meer flexibiliteit bij hun studie en, op verzoek, extra faciliteiten. Het vorige reglement was gedateerd, dus is er een geactualiseerde versie gemaakt die deze cyclus is besproken. Er waren geen grote veranderingen tussen de twee documenten. Wel hebben we met het dagelijks bestuur een discussie gehad over de status van talentvolle roeiers. Roeiers starten meestal tijdens hun studententijd en zijn dus nog niet verbonden aan NOC*NSF. We hoorden vanuit onze achterban enige klachten ontvangen dat deze aanstormende talentvolle roeiers niet in aanmerking kwamen voor de status van toptalent. Wij zijn hierop ingegaan en hebben van het dagelijks bestuur de toezegging gekregen dat deze roeiers wel in aanmerking komen voor de status flexibel studeren en contact moeten opnemen met de coördinator toptalenten. De flexibele studie status geeft studenten meer controle over hun (vaak overlappende) roosters. We zijn blij met de toezegging van het bestuur en hebben dit doorgegeven aan de roeivereniging Phocas.

Impact Festival

Op 16 mei organiseert de Green Office van de Radboud Universiteit een Impact Festival als vervolg op de Impact Day. Terwijl de Impact Day veel initiatieven aankondigde, die duurzaamheid promoten en een statement maken over de inzet van de Radboud voor duurzaamheid, zal het Impact Festival zich meer richten op de interne aspecten. Deelnemers krijgen de kans om initiatieven te zien die de Radboud al uitvoert en om daaraan deel te nemen. Daardoor kan er inspiratie worden opgedaan en kunnen mensen deel uit maken van de verandering. Marie is zeer actief betrokken bij de organisatie van dit festival en het inbrengen van de visie van de studenten hierin. Momenteel zoeken we naar een manier om de lijst van duurzaamheid cursussen op een interactieve en leuke manier onder de aandacht van studenten te brengen. Ook kijken we naar manieren om studenten- en studieverenigingen bij dit festival te betrekken om meer deelnemers te betrekken. Als je input, ideeën of vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Marie.

Werkplekken en maze map

Nu de campus weer helemaal open is, zien we dat er meer werkplekken worden gebruikt en wordt het voor studenten misschien lastiger om een vrije plek te vinden. Gelukkig is er een pilot voor de universiteitsbibliotheek gestart, waarop nauwkeurig te zien is waar plekken vrij zijn, wat voor plekken dat zijn en ook andere punten die van belang kunnen zijn, zoals lockers of OV oplaadpunten. We gaan proberen deze kaart wat meer te promoten, zodat studenten op de hoogte zijn van deze pilot en we hem hopelijk in de nabije toekomst kunnen evalueren en er misschien een universiteitsbreed project van kunnen maken. Als je ook wel eens in de universiteitsbibliotheek werkt, neem er dan misschien eens een kijkje. Het is hier te vinden.

Interdisciplinair onderwijs

Bij interdisciplinair onderwijs worden meerdere onderzoeksgebieden gecombineerd om elkaar te versterken. Er wordt gekeken naar de overlap van verschillende inzichten uit de disciplines. Zo kun je je eigen kennis verrijken met de kennis van een ander. Op de Radboud Universiteit bestaan er al een aantal van dit soort vakken waarbij verschillende opleidingen betrokken zijn. Op de Radboud Universiteit wordt er ook onderzoek gedaan naar interdisciplinair onderwijs. In het strategisch plan van de Radboud Universiteit wordt ook aangegeven dat interdisciplinair onderwijs een belangrijke rol speelt. Daarom is de fractie aan het kijken naar mogelijkheden om dit te bevorderen. 

Werkgroep verbetering GV-werkwijze

Onlangs is er een nieuwe werkgroep opgezet om de werkwijze van de GV te verbeteren. Hierin wordt gekijken naar de huidige werkwijze om eventuele verbeterpunten te herkennen en te kijken naar mogelijkheden om deze te verbeteren. De Werkgroep bestaat uit een aantal leden van de OR en de USR. Naar aanleiding van eerdere bevindingen en persoonlijke ervaringen wordt een poging gedaan om de werkwijze van de GV zo optimaal mogelijk te maken.