Fractie-update: november

If you want to read this update in English, please click here.

XIe fractie van asap

Elke maand zullen wij een update van de fractie delen op de website. In deze updates vertelt de fractie wat speelt binnen de USR, welke zaken naar voren zijn gekomen in de Gemeenschappelijke Vergadering en wat de opinie van asap is.

De eerste tentamenperiode zit erop en we zijn al goed onderweg in de tweede cyclus van het jaar. Met deze update informeren we je over waar de fractie van asap de afgelopen maand aan heeft gewerkt. In deze update brengen we je op de hoogte van de projecten en gesprekken waar wij mee bezig zijn geweest. Een update over de tweede cyclus zul je in de december update kunnen vinden.

Small Private Online Courses (SPOCs)

De fractie is op dit moment in gesprek met het Teaching and Learning Centre (TLC) en beleidsmedewerkers over de mogelijkheid om een nieuwe en innovatieve vorm van interdisciplinair onderwijs neer te zetten: Small Private Online Courses (SPOC’s). SPOC’s zijn interdisciplinaire cursussen die speciaal worden neergezet voor studenten van de universiteit die ze organiseert. Dit is een eigenschap waardoor het zich scherp onderscheidt met de beter bekende Massive Open Online Courses (MOOC’s) wat een campagne punt van 2020-2021 was, maar niet redelijkerwijs kan worden gerealiseerd in de nabije toekomst. We zijn in gesprek gegaan met enthousiaste beleidsmedewerkers en zijn nu in contact met de TLC om te kijken waar er leraren zijn die ook enthousiast zijn voor SPOC’s. Zodra we die informatie hebben, gaan we beslissen of we dan het beste een notitie naar het college van bestuur gaan sturen, of dat we een innovatievoucher bij de TLC gaan aanvragen.

Projecten over internationalisatie

Als tweede internationale USR en de eerste internationale fractie hebben we momenteel een aantal projecten lopen om de internationalisering van de universiteit verder te helpen. We merken dat er veel enthousiaste beleidsmedewerkers zijn voor dit onderwerp, toch lijkt het process van internationalisering moeizaam en gecompliceerd te lopen. Tot dusver blijkt het een stuk moeilijker dan gedacht om een centraal aangesteld persoon te vinden die verantwoordelijk is voor het stroomlijnen van de internationalisering. Daarnaast lijkt er soms begeleid opgesteld te zijn dat zichzelf tegenspreekt. Om deze redenen zit er wat vertraging in de voortgang die we kunnen maken en hebben we wat tegenslagen moeten accepteren. Desalniettemin zijn we nog steeds enorm toegewijd om voortgang te boeken op het gebied van internationalisering en zullen we onze inspanningen voortzetten. Tegelijkertijd zullen we ervaringen en casussen van internationale studenten blijven verzamelen om zo beter te begrijpen waar de problemen spelen.

Radboud Impact Day

Op 18 oktober heeft de Raboud universiteit een ‘Impact Day’ georganiseerd als initiatief om mensen hun consumentengedrag te laten heroverwegen. Als fractie waren wij erg betrokken bij de promotie van deze dag en hebben we ook een video en tekst geleverd als promotiemateriaal. Op deze ‘Impact Day’ heeft de universiteit ook het nieuws naar buiten gebracht dat er vakken over duurzaamheid in elke studie voor zullen komen. We blikken positief terug op deze dag en waarderen de inspanning van de Radboud universiteit om duurzaamheid een meer vooraanstaand onderwerp te maken. 

Presentaties open dag

Als actieve studenten hebben Seray en Nathalie op de Bachelor open dag middelbare scholieren voorlichting gegeven over wat je allemaal wel niet naast je studie kan doen in de studentenstad Nijmegen. Zo hebben we uitgelegd wat voor verschillende mogelijkheden er zijn in het actieve studentenleven, maar ook hoe verenigingen zijn opgebouwd. Buiten de verschillende verenigingen is de medezeggenschap uiteraard ook uitgebreid behandeld. Er waren verschillende rondes, namelijk voor aankomend studenten maar ook voor ouders. Voorafgaand aan de presentatie merkten we dat er soms nog wel wat vooroordelen waren en we hopen die een beetje weggenomen te hebben. Op de Master open dag zal Nathalie ook aan aankomen masterstudenten presentaties geven over het actieve studentenleven.

Studentenwelzijnsavond LOF 

Op 10 november 2021 heeft het LOF een thema-avond georganiseerd met betrekking tot studentenwelzijn. Het LOF is het landelijk overleg fracties om de universitaire medezeggenschap te versterken.

Het onderwerp studentenwelzijn is belicht vanuit verschillende kanten. De organisaties die langs zijn gekomen zijn o.a. het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs en het Studentenwelzijn Fonds. Zij zijn onderdeel van de verzekering Studenten Goed Verzekerd. Via de verzekering wordt geldt opgehaald voor het Studentenwelzijn Fonds. Dit fonds financiert projecten die aan het studenten welzijn bijdragen. Daarnaast zijn ons tips gegeven over hoe wij gesprekken met betrekking tot studentenwelzijn kunnen gaan voeren met het College van Bestuur. 

Voor asap is studentenwelzijn een zeer belangrijk thema. Zo zijn de fractieleden binnen de USR flink bezig met thema’s binnen de werkgroep welzijn & inclusie. Rizka is bezig met de zichtbaarheid van de vertrouwenspersonen. De eerste feedback over de webpagina van de vertrouwenspersonen is gegeven. Het marketingteam van de Radboud Universiteit gaat nu kijken naar de verbeterpunten. Daarnaast zijn Marie en Rizka bezig met het project tegen Seksueel geweld in samenwerking met Amnesty International.                                                           

Kern vergadering en brede vergadering 

Sinds dit jaar is Aline Boels studentambtenaar van de gemeente Nijmegen. Zij zorgt voor verbinding tussen de gemeente Nijmegen en de studenten binnen de regio Nijmegen. Vorig collegejaar heeft de voorzitter van de USR geïnitieerd om een kern en brede vergadering in het leven te roepen.                                                                       

Aan het begin van het jaar zijn de eerste gesprekken geweest over de invulling van de kernvergadering en brede vergadering waarbij Rizka de USR vertegenwoordigde. Momenteel is de invulling zo dat de kernvergadering bestaat uit een vergadering met de gemeente Nijmegen, het ROC, de HAN en de Radboud Universiteit. Een afvaardiging van studenten en beleidsmedewerkers brainstormen over verschillende vraagstukken die belangrijk zijn in Nijmegen. In de eerste kern vergaderingen is vastgesteld waarover de brede vergaderingen dit jaar zullen gaan en wanneer deze plaats zullen vinden. Daarnaast is ook nagedacht over de bijeenkomsten waarbij een grotere populatie studenten in contact wordt gebracht met de gemeente Nijmegen. Deze bijeenkomsten worden de Student & Stad bijeenkomsten genoemd. 

De eerste brede vergadering vond digitaal plaats op 15 november. Verschillende partijen waaronder de SSH& en Stichting Huurdersbelangen waren aanwezig tijdens deze avond. De eerste brede vergadering stond in het teken van studentenhuisvesting. Allereerst heeft Aline een toelichting gegeven over haar functie als studentambtenaar. Daarna heeft een kort voorstelrondje plaatsgevonden waarbij alle aanwezige partijen de ambities van het komende jaar hebben uitgesproken en de verwachtingen van de brede vergadering. De studentambtenaar heeft haar plan van aanpak vertelt. Na de pauze zijn kleinere brainstormsessies begonnen over welke innovatieve oplossingen wij zagen voor de korte termijn tekorten. Daarnaast was een ander belangrijk thema hoe we samen de discriminatie van internationale studenten op de woningmarkt konden gaan voorkomen. Het laatste punt van aandacht was hoe we de band tussen studenten en de buurt konden versturen, zodat het gezellig samen leven is. Tijdens de brainstorm zijn interessante punten naar boven gekomen, waarmee de verschillende partijen weer mee aan de slag kunnen. Zo kan ook de USR weer verschillende punten gebruiken voor de gesprekken met de universiteit over studentenhuisvesting. De volgende brede vergadering zal in februari worden gehouden.