Fractie-update: oktober

Would you like to read this update in English? Please, click here.

Elke maand zullen wij een update van de fractie delen op de website. In deze updates vertelt de fractie wat speelt binnen de Universitaire Studentenraad (USR), welke zaken naar voren zijn gekomen in de Gemeenschappelijke Vergadering en wat de opinie van asap is.

Op woensdag 1 september is de USR officieel geïnstalleerd en dat betekent dat wij inmiddels al iets meer dan een maand aan het werk zijn als fractie. De eerste cyclus is afgerond en daarmee ook de eerste Gemeenschappelijke Vergadering (GV) met het College van Bestuur (CvB) en de Ondernemingsraad (OR). Hoewel de USR pas net is begonnen, zijn interessante gebeurtenissen en dossiers al voorbij gekomen. In deze update nemen wij jullie daar graag in mee met een korte terugblik naar vorige maand toch.

Gemeenschappelijke Vergadering

Voorafgaand aan de GV komen de leden van de OR en de USR bij elkaar in commissies. De commissies zijn als volgt verdeeld: Financiën, Personeel en Vastgoed (FPV), Onderwijs, Onderzoek en Studenten (OOS) en Strategie, ICT en Impact (SII). In deze commissievergaderingen kunnen wij informatieve vragen stellen aan beleidsmedewerkers over de ingediende beleidsstukken. Uiteraard was asap bij deze commissies goed vertegenwoordigd. Rizka is voorzitter bij de vergaderingen van de commissie SII en de leden van de fractie hebben deelgenomen aan alle commissievergaderingen. In deze cyclus zijn een aantal onderwerpen de revue gepasseerd waaronder de instellingscollegegelden voor 2022-2023, een plan voor de strategische samenwerking tussen de Radboud Universiteit en het Radboudumc en verlofstuwmeren.

USR-werkgroepen

Afgelopen maand is de USR weer gestart met de werkgroepen. Hierin nemen verschillende leden van de raad plaats om te brainstormen over nieuwe ideeën die zij dit jaar wil uitvoeren en/of bereiken. Hiervoor heeft de USR in oktober gezamenlijke focuspunten opgesteld die als basis gelden voor de werkzaamheden van de werkgroepen. In de volgende sectie vertellen we meer over ons focuspunten. In ieder van de werkgroepen zitten ten minste twee van onze fractieleden, dus de partij wordt ook binnen de werkgroepen goed vertegenwoordigd. Wij denken dat samen met deze verdeling en het positieve eindresultaat van de focuspunten, de verkiezingspunten van asap goed omgezet kunnen worden.

Focuspunten

Ieder jaar stelt de Universitaire Studentenraad focuspunten op om kort en bondig de belangrijkste thema’s aan te geven waar zij zich dat jaar voor in zullen gaan zetten. Zo is gekeken naar welke onderwerpen momenteel spelen op de Radboud Universiteit. Deze onderwerpen verdienen dan ook extra aandacht. Voor aankomend collegejaar 2021-2022 wil de USR zich voornamelijk focussen op de volgende thema’s. Om het onderwijs nog meer te verbeteren, vinden we het noodzakelijk om voldoende aandacht te besteden aan de kwaliteit van het onderwijs en de harmonisering van de faculteiten. Ook wordt het van groot belang geacht om te kijken naar verbetering in het studieklimaat, waar mogelijk, en het stimuleren en bevorderen van een levendige en duurzame campus. Daarnaast houdt de raad zich ook bezig met de vormgeving en invulling van de verandering van de identiteit van de Radboud Universiteit nadat het katholieke predicaat is komen te vervallen. Uiteraard is de sociale veiligheid, welzijn en persoonlijke ontwikkeling van studenten ook iets waar de USR zich komend jaar veel mee zal gaan bezighouden. 

Schaduwfractie

Verder heeft de eerste vergadering van de Schaduwfractie plaatsgevonden. De schaduwfractie komt twee keer per GV-cyclus (zes weken) samen om beleidsstukken die op de agenda staan en de implementatie van het verkiezingsprogramma te bespreken. Mocht je geïnteresseerd zijn om betrokken te zijn bij het beleid van de universiteit en input willen leveren over hoe bepaalde zaken moeten worden geregeld, stuur dan een e-mail naar secretaris@asapnijmegen.nl en versterk de schaduwfractie!

Interstedelijk Studenten Overleg

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) behartigt de belangen van studenten in Nederland in het hoger onderwijs. De USR vindt het dan ook belangrijk om goed in contact te blijven met deze organisatie. Seray heeft als één van de contactpersonen van het ISO de eerste bijeenkomst van de ISO-werkgroep afgelopen vrijdag in Utrecht bijgewoond. Een paar weken geleden heeft het ISO ook een inwerkweekend georganiseerd. Nathalie en Seray hebben daar de fractie van asap vertegenwoordigd. Zij hebben daar veel nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan omtrent het thema medezeggenschap in het hoger onderwijs, van communiceren met de achterban tot bekostiging van het hoger onderwijs. Daarnaast was het heel waardevol om allerlei andere fracties te mogen ontmoeten die onderdeel uitmaken van Universitaire Studentenraden op andere universiteiten en hogescholen. Naast de verschillende workshops en het netwerken, heeft er ook nog een interessante discussie plaatsgevonden over toegangsbewijzen in het hoger onderwijs. Al met al was het dus een heel interessant, maar zeker ook gezellig weekend.

Internationale Fractie

Dit jaar hebben wij de eerste internationale fractie voor asap en pas de tweede internationale Universitaire Studentenraad. Dit is natuurlijk een positieve ontwikkeling en een goede stap voor de internationalisering, maar vraagt ​​wel om wat extra aandacht. In de bijeenkomsten met onze fractie en de USR is de voertaal Engels, zodat iedereen gelijke kansen heeft om mee te doen. Dit betekent dat iedereen zoveel mogelijk Engels spreekt en als er een keer Nederlands wordt gesproken, vertaalt iemand dat. Bij de officiële bijeenkomsten met GV is de voertaal Nederlands. Doordat een tolk aanwezig is, is het toch mogelijk om deel te nemen aan de vergaderingen als international. Iedereen in de partij, de fractie en de USR is zeer positief over deze internationalisering en zeer ondersteunend daarin. Dat creëert een aangename omgeving waarin wordt gezorgd dat deelname voor iedereen altijd mogelijk is en misverstanden voorkomen worden. Daarnaast kunnen wij hiermee actief stappen gaan maken voor meer internationalisering binnen de USR en de universiteit om studentenparticipatie toegankelijker te maken voor toekomstige internationale studenten.