Rizka Simons: ‘tijd voor een ombudsfunctionaris sociale veiligheid’

English follows dutch

Rizka Simons

In een recent interview met de VOX gaf asap fractielid en USR-voorzitter Rizka Simons aan dat erop het gebied van sociale veiligheid nog veel winst kan worden behaald. De USR heeft een notitie hierover geschreven waarin zij onder andere pleiten voor een ombudsfunctionaris, een veiligheidscoordinator en onafhankelijk onderzoek.

Studentpartij asap heeft zich afgelopen jaar hard gemaakt voor sociale veiligheid en is blij om te zien dat er gewerkt wordt aan deze verkiezingspunten! Ook komend jaar blijft asap zich inzetten voor sociale veiligheid. Wil jij ons daarbij helpen? We horen graag jouw mening via fractie@asapnijmegen.nl.

En vergeet tussen 30 mei en 2 juni niet op asap te stemmen via verkiezingen.ru.nl zodat wij ons in de USR jouw stem kunnen laten horen!


Rizka Simons: ‘it is time for a ombuds official for social safety’

Rizka Simons

In a recent interview with the VOX, asap fraction member and USC chair Rizka Simons indicated that there is still much to be gained in the area of social safety. The USR has written a memorandum on the subject in which they argue for an ombuds official, a safety coordinator and independent research, among other things.

Student party asap has been working hard for social safety in the past year and is happy to see that these election points are being worked on! Next year, too, asap will continue to work for social safety. Would you like to help us? We would like to hear your opinion via fractie@asapnijmegen.nl.

And don’t forget to vote for asap between 30 May and 2 June via verkiezingen.ru.nl so that we can let your voice be heard in the USR!