Statement inzake nieuw presidium USR

Beste medestudenten,

Tijdens de informele GV van 4 september is een nieuw presidium gekozen, waarin asap tot onze teleurstelling niet is vertegenwoordigd. We begrijpen dat dit enige uitleg behoeft en maken graag van de gelegenheid gebruik om jullie bij te praten.

Tijdens de onderhandelingen over het presidium deze zomer hebben wij, gezien de verkiezingsuitslag, gepoogd de samenwerking met AKKUraatd te zoeken om vanuit onze gelederen een kandidaat voor het presidium te leveren. AKKUraatd en het College van Koepels hebben echter gekozen om samen de voorzitter en vicevoorzitter te leveren. Hierop heeft de fractie van asap besloten niet deel te nemen aan het presidium.

Deze keuze vloeit voort uit een aantal overwegingen. Allereerst hadden de koepels een zeer geschikte kandidaat voor de secretarisfunctie achter de hand, een waar wij het volste vertrouwen in hebben. Wij zien graag de juiste persoon op de juiste plek en de kandidaat in kwestie kon daarom op onze steun rekenen. Daarnaast speelde de vraag mee hoe wij het meest zouden kunnen bereiken voor onze achterban. Met een extra fractielid hebben we meer mankracht om onderdelen van onze Tienpuntenlijst daadwerkelijk te realiseren.

Wij begrijpen dat er sprake zou kunnen zijn van enige verbazing, zeker aangezien ook wij ervan overtuigd zijn dat we de beste kandidaat voor het voorzitterschap hadden en asap de meeste stemmen heeft behaald bij de universiteitsverkiezingen in mei. Echter, alles in overweging nemende, zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij ook van deze situatie een succes kunnen maken. Eventuele vragen beantwoorden wij uiteraard graag. We kijken uit naar een mooi medezeggenschapsjaar.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie 2017-2018,

Marten Porte, fractievoorzitter asap 2017-2018

Reageer