Verslag 112e Universitaire Gezamenlijke Vergadering

Maandag 3 oktober 2016 heeft de 112e Gezamenlijke Vergadering (GV) plaats gevonden. Tijdens deze vergadering overlegt de Universitaire Studentenraad (USR) met de Ondernemingsraad (OR) en het College van Bestuur (CvB) over lopende zaken op onze universiteit en agendapunten.

Uitkomsten Nationale Studenten Enquête 2016
Uit de Nationale Studenten Enquête blijkt dat studenten over het algemeen tevreden zijn met de Radboud Universiteit. Er zijn een paar punten waar de Nijmeegse student wel verandering in zou willen zien: zo zouden zij verbetering willen zien in loopbaanoriëntatie en de verdeling van studielast.

Over de uitslag van de Keuzegids Universiteiten 2016 en Elsevier Beste Studies 2016 wilde Han van Krieken aanhalen dat hoewel het een mooi resultaat is dat de Radboud Universiteit voor de zesde keer de beste brede universiteit van Nederland is geworden, de voorsprong op de andere universiteiten is geslonken. Daarbij voegt hij toe dat het aantal goed beoordeelde opleidingen is afgenomen en dat ook de hoeveelheid opleidingen die minder goed zijn beoordeeld, is toegenomen. Aan beide kanten leveren we als RU dus iets in en dit is zeker een aandachtspunt voor het komende jaar.

Verder scoort de RU niet altijd even goed als het om de begeleiding van mindervalide studenten. De fractie van asap gaat komende cyclus samen met de USR kijken wat zij hieraan kunnen doen.

Instellingscollegegelden 2017-2018

Vanuit de USR wordt de vraag gesteld of het de bedoeling is van het CvB om meer buitenlandse studenten binnen te halen die daadwerkelijk dit instellingsgeld betalen. Han van Krieken reageert hierop dat geld absoluut niet het argument is, maar dat het CvB streeft naar een internationaal karakter van de RU. Hij benadrukt dat dit dus een kwaliteitsargument is.

Update Meerjarig Investeringsplan (MIP) 2016

Wat betreft de uitbreiding van het Huygensgebouw wordt duidelijk dat het plan nu is om de noordzijde uit te breiden. Omdat het aantal studenten is toegenomen zijn er meer laboratoria nodig en deze zullen worden aangebouwd.

De USR uit haar zorgen over de duurzaamheidaspecten in de verbouwing van het studiecentrum van de Faculteit der Medische Wetenschappen. Bij de bouwplannen komen deze aspecten amper naar voren. Het CvB reageert hierop dat duurzaamheid bij het Radboudumc, net als bij de Radboud Universiteit zelf, hoog in het vaandel staat. Er is goed vertrouwen dat het Radboudumc deze aspecten in overweging neemt.

In de rondvraag uit de heer Knippenberg, lid van de OR, zijn zorgen over de geluidsoverlast die gepaard zal gaan met de verbouwing van TvA1 tot aan TvA6. Deze verbouwingen zullen tot en met 2020 duren. Geen ideale omstandigheden dus voor aanliggende gebouwen zoals het collegezalencomplex. Het CvB reageert hierop door te vertellen dat er geprobeerd zal worden de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken. Daartoe is een gespecialiseerd bureau ingehuurd. De uitkomst van het advies van dit bureau is reeds gedeeld en bij enkele gebouwen zijn de zorgen terecht. Hier zullen maatregelen genomen worden.

Rondvragen: ICT
Verder heeft ons fractielid Cas Spaans de vraag gesteld waarom het fout ging met de nieuwe Radboud app en alle andere mogelijkheden om online in te loggen in het begin van het jaar. Het CvB antwoordde hierop dat het een storing was in de manier waarop de data werd opgeslagen. Dit lag volgens het CvB aan de leverancier en er de software heeft nu een update gehad. Daarop heeft het CvB gezegd dat deze storing niet meer voor zal komen.

Al met al een interessante GV. Ben jij na het lezen van dit verslag enthousiast geworden? Mail naar fractie@asapnijmegen.nl. De GV’s zijn openbaar, dus je bent welkom om te kijken hoe een vergadering precies in zijn werk gaat!

Reageer