Verslag Gezamenlijke Vergadering maandag 27 mei 2019

Op 27 mei vond wederom een Gezamenlijke Vergadering met het College van Bestuur plaats. Deze keer stonden er een aantal interessante onderwerpen op de agenda waarvan we jullie de uitkomsten niet willen onthouden!

Ophoging van het profileringsfonds
Zoals hier al uitgebreid te lezen viel, maakte Daniël Wigboldus, de voorzitter van het College van Bestuur, bekend dat het Profileringsfonds met 104.000 euro zal worden opgehoogd. Dit betekent dat er meer geld beschikbaar komt voor studentbestuurders en studenten die studievertraging oplopen door persoonlijke omstandigheden zoals ziekte, zwangerschap of mantelzorg. Samen met de koepelvertegenwoordigers heeft asap dit kunnen bereiken!

Strategisch plan Radboud Universiteit 2019-2025
Onze universiteit is druk bezig met het schrijven van het strategisch plan. Zoals het woord al zegt; Hierin legt de universiteit een strategie vast voor de komende jaren. asap is door deelname in de strategiegroep al zeer nauw betrokken bij het opstellen van dit plan. Daarnaast hebben we afgelopen maandag nog extra aandacht gevraagd voor een belangrijk onderwerp dat we nog niet voldoende naar voren vonden komen in het plan; Het stimuleren van extracurriculaire activiteiten voor studenten.

De opklapstoeltjes in de tentamenzalen
Steeds vaker hoort asap klachten over de, zoals jullie allen waarschijnlijk bekende, opklapbare stoelen die tijdens de tentamens worden gebruikt. Veel mensen klagen over de slechte ergonomie van deze stoelen, zeker bij de lange tentamens. Ook werd in de vraag van asap aandacht gevraagd voor de ergonomie van de plekken waar digitale tentamens worden afgenomen. Het College van Bestuur gaf aan dat er in het verleden bij de aankoop van de stoelen rekening is gehouden met de ergonomie en dat ze daarom verrast was dit signaal te horen. Desalniettemin gaven ze aan dit een belangrijk signaal te vinden, waar ze nader aandacht aan zullen besteden. Wordt vervolgd dus.

Onderzoek naar duurzame promotie
In samenwerking met het SOFv, vroeg asap aandacht voor de mogelijkheden van duurzame promotie op onze campus. Niet alleen asap en het SOFv, maar ook het College van Bestuur zelf gaven aan graag alles te willen doen om promotie in alle vormen zo duurzaam mogelijk te willen uitvoeren. De samenwerking werd ook hier gevonden, waardoor het College van Bestuur samen met asap en de koepels de mogelijkheden gaat onderzoeken, zodat we in de toekomst hopelijk nóg duurzamer worden.

Studiewerkplekken
Zoals we al eerder aan jullie lieten weten (klik hier voor een eerdere update), is asap druk bezig met het aantal studiewerkplekken op onze campus. Er verscheen ook deze GV weer een update over de vorderingen die er op dit dossier zijn. Een aantal positieve boodschappen; Ook de komende tentamenweken zijn de verschillende bibliotheken weer open in de weekenden. Ook in de komende tentamenweken worden daarbij overzichten beschikbaar gesteld van de openingstijden en faciliteiten van de verschillende plekken. Daarnaast is er een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden voor het real-time inzichtelijk maken van de beschikbare studiewerkplekken. Hiervan worden komend collegejaar de resultaten verwacht.

Al met al vonden wij het een waardevolle GV met goede resultaten, waarin opnieuw meerdere voorbeelden te vinden zijn van goede samenwerking. Over die samenwerking schreven we een opinieartikel dat je hier kunt vinden.