Achter de kieslijst: #14 Myrna en #15 Mart

In de serie Achter de kieslijst stellen onze vijftien gemotiveerde kandidaten voor de verkiezingen van 2018 zichzelf voor. Voordat er van 28 t/m 31 mei op ze kan worden gestemd, gaan ze met de billen bloot: wie zijn de studenten achter de kieslijst van asap en waarom maken zij zich hard voor de medezeggenschap? Myrna van Dongen en Mart de Vree bijten het spits af.

Prefer to read this text English? Please click the flag.

Over mij
Mijn naam is Myrna van Dongen, 21 jaar oud en inmiddels vierdejaarsstudent Geneeskunde. Op dit moment wacht ik op mijn coschappen, door onder andere mijn onderzoeksstage te doen, te reizen, te werken als skilerares en me in te zetten voor asap! Naast het studeren ben ik actief bij Phocas en heb ik het medische honoursprogramma afgerond. Mijn favoriete plek op de campus is het grasveld voor de medische faculteit; heerlijk om hier in de zon te zitten met koffie.

Waarom asap?
Als actieve student heb ik gemerkt dat het belangrijk is dat studenten de kans krijgen om zich breed te ontwikkelen naast hun studie. Dit kan studiegerelateerd zijn door bijvoorbeeld het honoursprogramma, maar ook niet-studiegerelateerd door onder meer (gezelligheids)verenigingen. Ik vind dat elke student die zich voor andere zaken dan studeren in wil zetten, de kans daartoe zou moeten krijgen. Samen met asap zet ik mij daar dan ook voor in.

Over mij
Mijn naam is Mart de Vree, ik ben 22 jaar oud en vierdejaarsstudent European Law School (richting binnen Rechtsgeleerdheid). Op dit moment ben ik Praeses der N.S.V. Ovum Novum. Mijn favoriete plek op de campus is de geheime koffietent. Waar die zit, ga ik niet vertellen.

Waarom asap?
Gedurende mijn bestuursjaar heb ik veel contact onderhouden met de Radboud Universiteit. In Nijmegen zijn veel studenten die zichzelf naast hun studie willen ontwikkelen. Ik wil de kennis die ik heb opgedaan in mijn bestuursjaar omzetten in praktische informatie voor de universiteit. Op die manier kan de universiteit actieve studenten straks nog beter ondersteunen.