Achter de kieslijst: Jasper (#1)

In de serie Achter de kieslijst stellen onze vijftien gemotiveerde kandidaten voor de verkiezingen van 2020 zichzelf voor. Voordat er van 2 t/m 4 juni op ze kan worden gestemd, gaan ze met de billen bloot: wie zijn de studenten achter de kieslijst en waarom kiezen zij voor asap en de medezeggenschap? Lijsttrekker Jasper van Ulsen is vandaag als laatste aan de beurt.

 English follows Dutch

 

Wie ben je?

Ik ben Jasper van Ulsen, 24 jaar oud en ik studeer bestuurskunde. De afgelopen jaren ben ik lid geweest van verschillende commissies en ik hoop mij volgend jaar in te zetten voor de USR. Door bestuurskunde ben ik geïnteresseerd geraakt in de interessante en complexe problematiek binnen grote organisaties en de mooie uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het duidelijk communiceren van de mogelijkheden die elke student heeft op universiteit. Dit heeft mij dan ook mede gemotiveerd om mij een jaar in te zetten voor de USR. Mijn grootste drijfveer om een bijdrage te leveren aan de universiteit is het belang dat ik hecht aan een omgeving waar voor elke (actieve) student de ruimte is om zicht te ontwikkelen.

Naast het studeren spreek ik graag af met vrienden om op een terrasje wat te gaan drinken bij een van de cafés die Nijmegen rijk is. Verder is reizen ook een van mijn grote hobby’s. 

Waarom kies je voor asap?

De keuze voor asap is gebaseerd op de professionele sfeer die er hangt en het constructieve handelen van de partij. Voor mij is het belangrijk dat problemen die spelen voor studenten en de universiteit aangekaart worden en dat daarvoor gezamenlijke oplossingen voor gevonden worden. Niet alleen agenderen, maar ook acteren. Bovendien is asap een partij die open staat voor input van alle studenten. Verder vind ik het belangrijk dat studenten de kans en de ruimte krijgen zichzelf te ontwikkelen in ruime zin: de actieve student ondersteunen door bijvoorbeeld flexibel studeren; zorgen voor goede en voldoende werkplekken en het welzijn. Dit sluit goed aan bij de visie van asap.

 


 

 English

In the series Behind the electoral list our fifteen motivated candidates for the upcoming elections (2 – 4 June) introduce themselves: who are they and why is it so important that students go out and vote for asap? Last but not least, leading candidate Jasper van Ulsen is up.

 

Who is Jasper van Ulsen?

I’m Jasper van Ulsen, 24 years old, and I’m studying public administration. The past few years I have been a member of several committees and I hope to work for the USR next year. Through public administration I have become interested in the interesting and complex problems within large organisations and the challenges that come with it. A challenge I want to take upon, for example, is clearly communicating the opportunities that every student has at university. This has also motivated me to devote a year to USR. My biggest motivation to contribute to the university is the importance I attach to an environment where every (active) student has room to develop his or her vision.

Besides studying I like to meet up with friends to have a drink at one of the cafes in Nijmegen. Travelling is also one of my big hobbies. 

Why do you choose asap?

The choice for asap is based on the professional atmosphere and the constructive actions of the party. For me, it’s important that problems that play a role for students and the university are addressed and that joint solutions are found for them. Not only putting issues on the agenda, but also acting to solve them. Moreover, asap is a party that is open to input from all students. Furthermore, I think it is important that students are given the opportunity and the space to develop themselves in a broad sense: supporting the active student by, for example, studying flexibly; providing good and sufficient workplaces and well-being. This fits well with the vision of asap.