Achter de kieslijst: Lina (#7) en Ferdinand (#6)

In de serie Achter de kieslijst stellen onze vijftien gemotiveerde kandidaten voor de verkiezingen van 2019 zichzelf voor. Voordat er van 3 t/m 6 juni op ze kan worden gestemd, gaan ze met de billen bloot: wie zijn de studenten achter de kieslijst van asap en waarom maken zij zich hard voor de medezeggenschap? Lina Toubasi en Ferdinand Ansah zijn de volgende die wat over zichzelf vertellen.

Prefer to read this article English? Please scroll down.

Over mij
Mijn naam is Lina, ik ben een internationale student aan de Faculteit der Letteren en ik studeer International Business Communication. Ik ben geboren en opgegroeid in het prachtige Palestina. Ik ben de vicevoorzitter van het Unicef Studenten Team Nijmegen en heb een passie om anderen te helpen en wil van de wereld graag een betere plek maken. Mijn betrokkenheid bij verschillende (student)organisaties heeft het voor mij makkelijker gemaakt om te wennen aan de nieuwe cultuur en aan het leven in mijn nieuwe thuis, Nijmegen.

Waarom asap?
De reden dat ik heb gekozen voor asap is door haar diversiteit, motivatie en principes. De Tienpuntenlijst van asap laat duidelijke en concrete doelen zien die de partij hoopt te bereiken aan het einde van het jaar. Ik ben zeer vereerd dit jaar de stem van de internationale studenten op de Radboud Universiteit te kunnen vertegenwoordigen bij asap. asap streeft ernaar om de internationale studenten meer te integreren, hun wensen te achterhalen, naar ze te luisteren en te reageren op deze wensen. Iedereen zou vertegenwoordigd moeten zijn in de studentenraad en dankzij asap worden ook de stemmen van de internationale studenten meegenomen.

 

 

Over mij
Mijn naam is Ferdinand Ansah, een 24 jaar oude student aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het grootste gedeelte van de tijd op de universiteit breng ik door in het Grotiusgebouw. Naast het Grotiusgebouw kun je me vinden in de stad of in het nationaal sportcentrum, waar ik mijn Olympische droom in judo nastreef.

Waarom asap?
Het open en toegankelijke karakter samen met hun duidelijke visie waren voor mij de belangrijkste redenen waarom ik lid werd van asap. Ik denk dat het als student heel belangrijk is om je persoonlijk te ontwikkelen naast je studie. Of het een bestuursjaar, het beginnen van een start-up of topsport is, er moet ruimte zijn voor deze ontwikkeling. Ik ben zelf zeer actief geweest sinds het begin van mijn studie, en zie daar nog steeds de voordelen van in. asap streeft er elk jaar naar dat studenten actief kunnen zijn naast hun studie; dit is iets waar ik aankomend jaar aan bij wil dragen. Er is nog veel dat we kunnen verbeteren, maar ik ben zeer gemotiveerd om te helpen.

 

 

 

In the series Behind the electoral list our fifteen motivated candidates for the upcoming elections (3 – 6 June) introduce themselves: who are they and why is it so important that students go out and vote? Lina Toubasi and Ferdinand Ansah are the next two two share some information about themselves.

About me
My name is Lina and I am an international student in the Faculty of Arts studying International Business Communication. I am born and raised in the beautiful Palestine. I am the vice-president of the Unicef Student Team Nijmegen and I have a passion for helping others and making the world a better place. Being involved in various organizations and student associations has made it easier for me to adapt to the new culture and to the life in the now called home, Nijmegen.

Why asap?
The reason I chose to join asap is because of its diversity, motivation and its principles. The Bullet Points of asap shows clear and concrete goals that it aims to achieve at the end of the year. I am honored to be representing the voices of international students at Radboud University through asap this year. asap aims to integrate internationals more, create more awareness and consciousness, and listen and respond to their needs. The international community is growing bigger and bigger, and the representation of everyone should be done at the student council, thus, thanks to asap, the voices of international students are heard and taken into account.

 

 

About me
My name is Ferdinand Ansah, a 24-year-old student at the Faculty of Law. Most of the time I spend at the university is at Grotius. Besides Grotius you can find me in the city partying it up or at the national sports centre where I am working towards my Olympic dream in judo.

Why asap?
The open and accessible character of asap combined with their clear views were the biggest reasons why I became a member of asap. I think it is very important for a student to be able to personally develop themselves next to their study. Be it through a board year, a start-up or top sport there should room for such development. I myself have been very active since the beginning of my study and have found great benefits in doing so. Every year asap wants the students at our university to be able to be active next to their study, something I want to contribute to this year. There’s still a lot we can improve, but I am very motivated to help.