Achter de kieslijst: Lisa (#15) en Tycho (#14)

In de serie Achter de kieslijst stellen onze vijftien gemotiveerde kandidaten voor de verkiezingen van 2019 zichzelf voor. Voordat er van 3 t/m 6 juni op ze kan worden gestemd, gaan ze met de billen bloot: wie zijn de studenten achter de kieslijst van asap en waarom maken zij zich hard voor de medezeggenschap? Lisa Stoter en Tycho Paulissen bijten het spits af.

Prefer to read this article English? Please scroll down.

Over mij
Ik ben Lisa Stoter, 21 jaar en vierdejaars student Geneeskunde.  Op dit moment zit ik in mijn wachttijd voor co-schappen en ben ik Penningmeester Sociëteit bij N.S.V. Ovum Novum. Dit houdt in dat ik de financiën van de vereniging op orde houd en samen met de andere bestuurders de vereniging draaiende houd. Ik breng hier dan ook veel van mijn tijd door, ook ’s avonds om als ontspanning te borrelen of een spelletje te spelen (rummikub is favoriet!) . Daarnaast ben ik af en toe nog in de turnzaal te vinden.

Waarom asap?
Als actieve student heb ik gemerkt hoe belangrijk het is dat studenten zich ook naast hun studie kunnen ontwikkelen. De universiteit zou ons hierbij moeten helpen door studenten de ruimte en juiste ondersteuning te geven om deze activiteiten naast de studie te doen. Omdat asap zich inzet voor actieve studenten, heb ik me bij deze partij aangesloten. Daarnaast heeft asap een overzichtelijke en concrete Tienpuntenlijst waar ik mij goed in kan vinden en die voor iedereen te begrijpen is. Het verbeteren van de informatievoorziening is zo’n punt; door de student niet van het kastje naar de muur te sturen ontstaat er meer tijd om te focussen op bijvoorbeeld de studiestof.

 

 

Over mij
Hoi allemaal, mijn naam is Tycho Paulissen, ik ben 21 jaar oud en dit studiejaar ben ik actief als secretaris bij Studievereniging Mundus van de studie Geografie, Planologie en Milieu. Ik ben opgegroeid in Boxtel, een dorp in Noord-Brabant, maar sinds drie jaar woon ik in het mooie Nijmegen. Naast het studeren vind ik het leuk om af en toe te hardlopen of te wielrennen in de omgeving van Nijmegen. Verder werk ik bij Mise en Place en vind ik het leuk om af en toe het stadscentrum op te zoeken voor een lekker biertje of een gezellig avondje stappen.

Waarom asap?
asap is een partij met een duidelijk plan om de universiteit te verbeteren. Daarnaast is het een partij die de belangen van studenten goed weet te vertegenwoordigen aan de hand van de Tienpuntenlijst. Met name het punt met betrekking tot verduurzaming binnen de universiteit spreekt mij aan van de Tienpuntenlijst, onder andere omdat dit onderwerp ook binnen mijn studie vaak terugkomt. Ik wil me binnen asap inzetten voor een duurzamere universiteit, waar minder materiaal wordt verspild bij activiteiten. Op deze manier hoop ik mijn steentje bij te dragen aan de verwezenlijking van de Tienpuntenlijst.

In the series Behind the electoral list our fifteen motivated candidates for the upcoming elections (3 – 6 June) introduce themselves: who are they and why is it so important that students go out and vote?

About me
My name is Lisa Stoter, I am 20 years old and a fourth year medical student. I am waiting to start my clinical rotations and in the meantime I am a board member of the student association N.S.V. Ovum Novum as Treasurer Society. I’m in charge of the finances and together with the other board members we keep the association running. It is also where I spend a lot of my spare time, for example to play a party game (rummikub is my favorite) or to catch up with my friends. I used to be a gymnast, so once in a while I visit the gym to practice a bit.

Why asap?
As an active student I have noticed that it is important that all students are given the opportunity to develop themselves aside from their studies. A university should give students as much space as possible to undertake extracurricular activities. Because asap is committed to facilitating active students’ wants and needs, I joined this party. On top of that, asap has concrete and clear Bullet Points on which I agree and which is easy to understand for every student. Improving the provision of information is such a point; By guiding the student when needed there will be more to focus on the study material.

 

 

About me
Hi everyone, my name is Tycho Paulissen, I’m 21 years old and this academic year I’m active as secretary at Study Association Mundus, the study association for the study Geography, Planning and Environment. I was raised in Boxtel, a town in Noord-Brabant, but I have been living in the beautiful city of Nijmegen for three years now. Next to studying, I like to go running or cycling in the surroundings of Nijmegen. I’m currently working at Mise en Place, and next to that I like to go to the city center to grab a few beers.

Why asap?
asap is an organization with a clear plan to improve the university. Also, asap is an organization who represents the interests of students very well with the Bullet Points in mind. Especially the point about sustainability at the university is a point I’m very interested in, because it is a theme that is very important within my study. I hope I can help asap with the project to make the university more sustainable by spilling less materials and by causing less waste.