Even voorstellen: #1 Mark Bunschoten

English follows dutch

Ik ben Mark Bunschoten, ik ben 21 jaar oud en ik zit op dit moment in mijn derde jaar van mijn bachelor politicologie. Naast dat ik op dit moment druk bezig ben met het schrijven van mijn scriptie, ben ik dit jaar ook lid van de opleidingscommissie (OLC) politicologie. Als lid van de OLC houd ik me vooral bezig met facultaire zaken en ben ik in deze rol ook betrokken bij het opzetten van een nieuwe leerlijn over persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen de faculteit. Daarnaast ben ik ook lid van studentenhockeyvereniging Apeliotes. Hier speel ik competitie en geef ik samen met een teamgenoot ook elke week training. Buiten de universiteit om vind ik het leuk om met vrienden af te spreken voor een drankje of heerlijk uitgebreid te gaan eten of drinken op het terras.

Als student die niet alleen binnen zijn studie en medezeggenschap actief is, maar ook buiten het onderwijs actief is heb ik geleerd en gezien hoe belangrijk het is dat ieders stem gehoord wordt. Nu covid eindelijk voorbij lijkt te zijn en de agenda’s weer volstromen met allerlei verplichte en sociale activiteiten is het belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar de stem van studenten. Ik heb me bij asap aangesloten omdat asap er voor strijdt dat de stem van de student gehoord wordt die zich niet alleen bezig houdt met onderwijs, maar ook ruimte wil voor zelfontwikkeling en verrijking op welk gebied dan ook. asap doet dit door goed te luisteren en zich constructief op te stellen door met goede ideeën en argumenten te komen, iets dat mij persoonlijk erg aanspreekt!

Daarnaast wil asap een groene en actieve campus voor iedereen waar er genoeg ruimte is om te genieten van rust en de natuur die onze campus al rijk is en waar iedereen die dat wil ook de kans heeft om te kunnen sporten of zich te ontwikkelen op welke manier dan ook. Ik wil me er volgend jaar in de USR hard voor maken dat groen meer ruimte krijgt op de campus en dat het mogelijk is voor iedere student om veilig per fiets of openbaar vervoer naar de campus te komen. asap heeft hier goede ideeën voor die ik volgend jaar graag naar voren breng in de USR. Daarom sta ik nummer 1 op de lijst van asap!


Introducing: #1 Mark Bunschoten

My name is Mark Bunschoten, I am 21 years old and I am currently in my third year of my bachelor in political science. Besides writing my thesis, I am also a member of the Programme Committee (OLC) of political science. As a member of the OLC, I am mainly involved in faculty affairs and in this role I am also involved in setting up a new learning line on personal and professional development within the faculty. I am also a member of the student hockey association Apeliotes. I play in the competition here and also train with a teammate every week. Outside university, I like to meet up with friends for a drink or enjoy a meal on a terrace.

As a student who is not only active within his study and co-determination, but also outside education, I have learned and seen how important it is that everyone’s voice is heard. Now that covid finally seems to be over and agendas are once again filling up with all kinds of compulsory and social activities, it is important that the voice of students is heard. I have joined asap because asap is fighting for the voice of the student to be heard who is not only concerned with education, but also wants space for self-development and enrichment in whatever area. asap does this by listening carefully and being constructive by coming up with good ideas and arguments, something that appeals to me personally!

In addition, asap wants a green and active campus for everyone where there is enough space to enjoy the tranquillity and nature that our campus is already rich in and where everyone who wants to can also take part in sports or develop themselves in any way they can. I want to make a case in the USR next year for more green space on campus and for every student to be able to get to campus safely by bike or public transport. asap has good ideas for this that I would like to put forward in the USR next year. That is why I am number 1 on the list of asap!