Even voorstellen: #10 Gijs Tolmeijer

English follows dutch

Ik ben Gijs, 22 jaar oud en heb de afgelopen jaren mijn bachelor Business Administration behaald. Het studeren ging mij best goed af (ook al ligt dit eerder aan bedrijfskunde dan aan mij vermoed ik), waardoor ik veel tijd had me te ontwikkelen naast mijn studie. Ik ben direct in mijn eerste jaar bij de roeivereniging Phocas gegaan. Hier heb ik drie jaar fanatiek geroeid in de wedstrijdselecties. Daarnaast heb ik in verschillende commissies mezelf op organisatorisch gebied ontwikkeld. Na het behalen van mijn bachelor afgelopen academisch jaar, stort ik mij nu volledig op Phocas vanuit de rol van voorzitter van het bestuur. Op deze manier draag ik mijn steentje om de Nijmeegse studenten een echte studententijd te geven.

Ik sta dit jaar op de kieslijst bij asap, omdat wij ons inzetten voor het flexibele studeren. Ik ben er namelijk van overtuigd dat je ontzettend veel leert van je studie, maar nog veel meer in je persoonlijke ontwikkeling als persoon daar buiten. asap zet ik in studenten die naast hun studie willen excelleren, bijvoorbeeld via sport zoals ik heb gedaan, hiervoor de ruimte en ondersteuning krijgen vanuit de universiteit. Op deze manier kunnen studenten zich optimaal ontwikkelen voor hun werkende leven.


Introducing: #10 Gijs Tolmeijer

I am Gijs, 22 years old, and have just completed my Bachelor’s degree in Business Administration. Studying went quite well for me (although I think this is more due to business administration than to me), so I had a lot of time to develop myself next to my studies. I joined the rowing club Phocas immediately in my first year. Here I rowed fanatically for three years in the regatta selections. I also developed myself in various organisational committees. After obtaining my bachelor’s degree last academic year, I am now fully committed to Phocas as chairman of the board. In this way, I am doing my bit to give the Nijmegen students a real student time.

I am on the electoral list with asap this year, because we are committed to flexible studying. I am convinced that you learn a lot from your studies, but even more in your personal development as a person outside them. asap is committed to giving students who want to excel in addition to their studies, for example through sports like I did, the space and support they need from the university. In this way, students can develop optimally for their working lives.