Even voorstellen: #11 Gohar Pogosian

English follows dutch

Ik ben Gohar, 22 jaar oud en ik ben vierdejaars student Politicologie. Ik ben de afgelopen jaren actief geweest bij studievereniging ismus en ik ben lid bij Carolus Magnus. Daarnaast loop ik stage en werk ik als E-supporter en in de horeca. Ook ben ik vorig jaar bestuurslid geweest bij het B.O.S. als Politiek Commissaris. Ik heb veel van deze jaren geleerd en mezelf kunnen ontwikkelen buiten de collegebanken om. Via bestuurs- en commissiewerk heb ik bepaalde vaardigheden kunnen verkrijgen en een leuk netwerk opgebouwd.

Ik sta dit jaar op de lijst voor asap omdat ik persoonlijke ontwikkeling enorm belangrijk vindt en merk dat de universiteit dit nog niet genoeg een prioriteit maakt. Studenten moeten zichzelf kunnen ontwikkelen en hun talenten en interesses leren ontdekken. Dit gaat niet alleen door te studeren, maar ook actief betrokken te zijn bij nevenactiviteiten. Juist bij dit soort activiteiten wordt de student zowel op professioneel als persoonlijk gebied uitgedaagd en komen deze vaardigheden goed van pas voor in de toekomst. Bij asap wordt dit wel als prioriteit gezien en vinden ze naast flexibel onderwijs belangrijk dat actieve studenten passend begeleid worden. 


Introducing: #11 Gohar Pogosian

I am Gohar, 22 years old and a fourth-year student of political science. In recent years I have been active in study association ismus and I am a member of Carolus Magnus. I also do an internship and work as an E-supporter and in the catering industry. Last year I was also a board member of the B.O.S. as a political commissioner. I have learned a lot from these years and have been able to develop myself outside of college. Through board and committee work, I was able to acquire certain skills and build up a nice network.

I am on the list for asap this year because I think personal development is very important and I notice that the university does not make this a priority enough. Students should be able to develop themselves and discover their talents and interests. This is not only achieved by studying, but also by being actively involved in side activities. It is precisely in these kinds of activities that students are challenged both professionally and personally and that these skills come in handy for the future. At asap, this is seen as a priority and, in addition to flexible education, they find it important that active students receive appropriate guidance.