Even voorstellen: #12 Marius Wolsink

English follows dutch

Mijn naam is Marius Wolsink en ik ben 21 jaar oud en momenteel zit ik iin het derde jaar van de bachelor Psychologie. Naast mijn studie heb ik afgelopen jaren bij verschillende commissies gezeten van de studievereniging Spin. Daarnaast werk ik als student-assistent bij het Max Planck instituut. Afgelopen jaar heb ik een interdisciplinair programma “Building Bridges doorlopen waarbij ik veel mensen van verschillende studies heb leren kennen. ik veel mensen heb leren kennen. Ik ben dus vrij actief naast mijn studie en dat is ook wat mij aanspreekt aan asap, want asap wil zet zich in voor studenten die zich willen ontwikkelen naast hun studie. Daarnaast spreekt asap mij ook aan omdat ze in staat zijn om een kritische houding aan te nemen en realistische doelen stellen. 

Om je persoonlijk te ontwikkelen naast je studie is het van belang dat je instaat bent om met meerdere dingen tegelijk bezig te zijn. Daarvoor is een goede mentale welzijn heel erg belangrijk. Gezien mentale problematiek steeds meer voorkomt onder studenten wil ik mij dit jaar inzetten voor meer erkenning voor de mentale problemen die studenten ervaren. Om die erkenning te bereiken is het van belang dat hier meer over gepraat en gediscussieerd wordt. Daarnaast vind ik dat de universiteit ook een belangrijke rol kan spelen in het verbeteren van de mentale welzijn van studenten. Daarom wil ik mij dit jaar hard maken voor het uitbreiden van de studentenbegeleiding en ben ik voor meer persoonlijke begeleiding. Persoonlijke begeleiding kan er aan bijdragen dat studenten ondersteunt kunnen worden met stress die ze ervaren en om eerder mentale problemen aan te kaarten die ze ervaren.


Introducing: #12 Marius Wolsink

My name is Marius Wolsink and I am 21 years old. At the moment I am in the third year of my Psychology bachelor programme. In addition to my studies, I have been on various committees for the study association Spin. I also work as a student assistant at the Max Planck Institute. Last year I took part in an interdisciplinary programme called “Building Bridges”, in which I got to know a lot of people from different studies. So I am quite active besides my studies and that is also what appeals to me about asap, because asap wants to dedicate itself to students who want to develop themselves besides their studies. In addition, asap also appeals to me because they are able to take a critical attitude and set realistic goals.

In order to develop personally in addition to your studies, it is important that you are able to do several things at once. For this, good mental wellbeing is very important. Because mental problems are becoming more and more common among students, this year I want to fight for more recognition of the mental problems that students experience. To achieve this recognition, it is important that there is more talk and discussion about this. I also think that the university can play an important role in improving the mental well-being of students. That is why this year I want to make a case for expanding student guidance and I am in favour of more personal guidance. Personal counselling can help students to deal with the stress they are experiencing and to address mental problems sooner.