Even voorstellen: #13 Anna van Florestein

English follows dutch

Mijn naam is Anna, ik ben 21 jaar oud en ik zit in het derde jaar van mijn bachelor Notarieel recht. De afgelopen jaren heb ik twee interdisciplinaire honoursprogramma´s van de Radboud Honours Academy (RHA) gedaan en heb ik in verschillende commissies gezeten. Momenteel doe ik een bestuursjaar bij de Nijmeegse Studenten Honoursvereniging (NSHV) als commissaris interne betrekkingen en werk ik als studentambassadeur voor de RHA. 

Het spreekt mij aan dat asap staat toekomstbestendig onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. Voor de gecompliceerde maatschappelijke vraagstukken van tegenwoordig kun je meestal geen oplossing vinden enkel binnen je eigen discipline. Daarom vind ik het belangrijk dat iedere student de kans krijgt om over de grenzen van zijn eigen discipline heen te kijken. Zo verruim je je blikveld, leer je van studenten met andere academische achtergronden en kun je, zoals gezegd, effectiever en innovatiever oplossingen vinden voor problemen. Daarom moet er geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld interdisciplinaire programma’s en voldoende toegankelijk interfacultair onderwijs. Daar zal ik me dit jaar hard voor maken bij asap!


Introducing: #13 Anna van Florestein

My name is Anna, I am 21 years old and I am in the third year of my Bachelor of Notarial Law. In the past years I have done two interdisciplinary honours programmes at the Radboud Honours Academy (RHA) and have been on several committees. I am currently serving a year on the board of the Nijmegen Student Honours Association (NSHV) as a commissioner for internal relations and I am working as a student ambassador for the RHA.

It appeals to me that asap stands for future-proof education and personal development. For the complicated social issues of today, you usually cannot find a solution within your own discipline alone. That is why I think it is important that every student has the opportunity to look beyond the boundaries of his own discipline. In this way, you broaden your horizons, you learn from students with different academic backgrounds and, as I said, you can find more effective and innovative solutions to problems. That is why we need to invest in, for example, interdisciplinary programmes and sufficiently accessible interfaculty education. That is what I will be fighting for this year at asap!