Even voorstellen: #14 Jorrit de Boer

English follows dutch

Hoi, ik ben Jorrit, 22 jaar, student informatica en wiskunde. Vorig jaar zat ik in het bestuur van Thalia, de studievereniging voor informatica, en op dit moment zet ik mij in voor de hele faculteit door mijn werk in de facultaire studenten raad. 

Zoals je kunt zien houd ik me graag bezig met meer dan alleen het standaard curriculum: een tweede studie, een bestuursjaar, medezeggenschap. Zo heb ik gezien hoe leuk dat kan zijn maar vooral ook leerzaam en goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Dat is waarom ik op de lijst van asap sta. asap gelooft dat studeren meer dan alleen studeren is. Wat hierbij hoort is een levendige campus. Een campus waar je niet alleen komt voor college maar waar je meer tijd doorbrengt vanwege verenigingen, sport, studeren. asap wil dan ook dat de faciliteiten goed zijn om deze activiteiten te ondersteunen en te stimuleren.


Introducing: #14 Jorrit de Boer

Hi, I’m Jorrit, 22 years old, studying computer science and mathematics. Last year I was on the board of Thalia, the study association for computer science, and at the moment I’m involved in the faculty through my work in the faculty student council.

As you can see, I like to be involved in more than just the standard curriculum: a second study, a year on the board, participation. I’ve seen how much fun that can be, but also how it can be instructive and good for your personal development. That is why I am on asap‘s list. asap believes that studying is more than just studying. What goes with it is a lively campus. A campus where you don’t just go to college, but where you spend more time because of associations, sports and studying. asap therefore wants the facilities to be good in order to support and stimulate these activities.