Even voorstellen: #15 Iris Bollen

English follows dutch

Mijn naam is Iris, ik ben 23 jaar oud en ik studeer Geografie, Planologie & Milieu. In de eerste twee jaar van mijn studie ben ik actief geweest bij mijn Studievereniging en de laatste jaren ben ik veel te vinden bij studentenvereniging Ovum Novum. Na veel commissies te hebben gedaan, doe ik dit jaar een fulltime bestuursjaar hier. Ook heb ik mijn gehele studententijd gewerkt bij verschillende werkgevers en werk ik nu bij Tappers. 

Ik heb in de afgelopen jaren ontzettend veel geleerd en mezelf ontwikkeld. Zeker door mijn bestuursjaar ben ik mezelf echt leren kennen en erachter gekomen waar ik goed in ben op professioneel vlak, maar ook op persoonlijk vlak.

De reden dat ik me verkiesbaar wil stellen op de lijst van asap is, omdat asap zich hard maakt voor de actieve student. Ook ik vind het ontzettend belangrijk dat studenten zich kunnen ontwikkelen en kennis kunnen opdoen buiten de collegebanken. Juist door nevenactiviteiten kan je als student ontdekken waar je talenten liggen, om je ook verder te helpen in je loopbaan. asap streeft naar flexibel en toekomstgericht onderwijs, waar studenten zelf hun tijd gemakkelijk kunnen indelen om ook tijd vrij te maken voor andere zaken zoals, commissiewerk, bijbaan, stage, bestuursjaar etcetera.

Het creëren van mogelijkheden voor de actieve student is de reden dat ik bij asap ben gegaan en me verkiesbaar heb gesteld.


Introducing: #15 Iris Bollen

My name is Iris, I am 23 years old and I study Geography, Planning & Environment. During the first two years of my study I was active with my student association and the last few years I can be found a lot at student association Ovum Novum. After having been on many committees, I am now doing a fulltime board year here. I have also worked for various employers throughout my student years and now work for Tappers.

I have learned a lot in recent years and developed myself. Especially through my year on the board, I really got to know myself and found out what I am good at professionally, but also on a personal level.

The reason why I want to stand for election on the list of asap is because asap makes itself hard for the active student. I also think it is extremely important that students can develop themselves and gain knowledge outside the classroom. It is precisely through additional activities that students can discover where their talents lie, which can also help them in their careers. asap strives for flexible and future-oriented education, where students can easily arrange their own time to make time for other things, such as committee work, part-time jobs, internships, administrative years, etc.
Creating opportunities for the active student is the reason I joined asap and made myself available for election.