Even voorstellen: #5 Coen Willemse

English follows dutch

Hoihoi, mijn naam is Coen Willemse, 21 jaar oud en ik ben vierdejaars student rechtsgeleerdheid. Naast hier en daar wat EC’s binnenslepen ben ik dit jaar voorzitter bij de Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen. Dit betekent dat ik, naast het voorzitten van de vereniging, mij ook bezig houdt met de acquisitie van de vereniging. Hiervoor heb ik in verschillende commissies gezeten van de JFV. Door actief te worden bij mijn studievereniging heb ik veel verschillende mensen leren kennen en heb ik dingen geleerd die ik in de collegebanken niet had opgestoken. 

Een realistische visie en probleemoplossend denken. Dat zijn twee eigenschappen die bij mij hoog in het vaandel staan en zo ook bij asap. Studentenpartij asap zet zich in voor de actieve student en dat deze zich kan ontwikkelen op persoonlijk vlak en vaardigheden kan ontwikkelen via extra curriculaire activiteiten. Ik heb gemerkt hoeveel ik heb geleerd van deze activiteiten en vind het daarom belangrijk dat studenten de ruimte wordt gegeven om naast studiesucces ook studentensucces te behalen!

Hierom sta ik op plek 5 van de lijst van asap! Ben je het met mij eens? Stem dan op mij van 30 mei tot en met 2 juni!


Introducing: #5 Coen Willemse

Hi, my name is Coen Willemse, 21 years old and I am a fourth year law student. Besides gaining some EC’s here and there, this year I am the chairman of the Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen. This means that, apart from chairing the association, I am also busy with the acquisition of the association. Before this I was a member of several committees of the JFV. By becoming active in my study association, I have met many different people and I have learned things that I did not learn at university.

A realistic vision and problem-solving. These are two qualities that are very important to me and they are also important to asap. Student party asap is committed to the active student and to enabling him or her to develop on a personal level and to develop skills through extra curricular activities. I have noticed how much I have learned from these activities and therefore think it is important that students are given the space to achieve student success as well!

That is why I am on place 5 of the list of asap! Do you agree with me? Then vote for me from 30 May to 2 June!