Even voorstellen: #6 Anouk Toma

English follows dutch

Hoi, mijn naam is Anouk, ik ben 22 jaar en ik zit in het tweede jaar van de bachelor Psychologie. Naast mijn studie ben ik actief als bestuurslid bij mijn studievereniging SPiN. Hier vervul ik de functie van Commissaris Externe Betrekkingen waarbij ik me vooral bezighoud met het zoeken van sponsoren, contact onderhouden met externe partijen en het opstellen van contracten. Daarnaast ben ik actief in een paar commissies van SPiN. Toen ik begon met studeren was alles qua studie online. Ik zat toen ook al in een commissie van SPiN, maar zelfs die activiteiten waren allemaal online. Dit jaar, met mijn bestuursjaar, ben ik opeens van vrijwel geen studentenleven naar een heel actief studentenleven gegaan. Ik heb dus ook geleerd hoe belangrijk het is om de mogelijkheid te hebben om actief te zijn naast je studie. Je leert hier dingen mee, die je met alleen studeren niet zult leren.

De reden dat ik achter asap sta, is omdat zij zich inzetten voor de actieve student. Het is belangrijk om flexibel te kunnen studeren en een grote diversiteit van leermogelijkheden te hebben. Hiervoor moet er variatie in de mogelijkheden van lesgeven komen. Door colleges op te nemen en beschikbaar te stellen voor studenten, kunnen studenten flexibeler studeren. Dit geeft ze meer tijd voor persoonlijke ontwikkeling zowel binnen als buiten de studie. Daarom sta ik op nummer 6 van de lijst van asap.


Introducing: #6 Anouk Toma

Hi, my name is Anouk, I am 22 years old and I am in the second year of the bachelor Psychology. Next to my study I am active as a board member of my study association SPiN. I am the commissioner for External Relations and my main tasks are finding sponsors, maintaining contact with external parties and drawing up contracts. I am also active in a few SPiN committees. When I started studying, everything was online. I was also in a committee of SPiN, but even those activities were all online. This year, with my year on the board, I suddenly went from having almost no student life to having a very active student life. So I also learned how important it is to have the opportunity to be active next to your studies. You learn things here that you won’t learn by just studying.

The reason I support asap is because they are committed to the active student. It is important to be able to study flexibly and to have a wide variety of learning opportunities. To do this, there must be variation in the possibilities of teaching. By recording lectures and making them available to students, students can study more flexibly. This gives them more time for personal development both within and outside of their studies. That is why I am number 6 on the list of asap.