Even voorstellen: #8 Valérie de Kort

English follows dutch

Hi! Ik ben Valérie de Kort en ik ben 23 jaar. Ik zit in het derde jaar van de studie International Business Communication, die ik voor de helft in het Frans volg. Naast af en toe de boeken induiken werk ik ook als ambassadeur en voorlichter voor de Radboud Universiteit op middelbare scholen en zit ik in commissies bij de Rode Kruis Studentendesk, waar ik projecten organiseer en me deels bezighoud met de mentale gezondheid van studenten. 

Ik ben altijd al erg breed geïnteresseerd geweest en zou het liefst Frans met geografie of bedrijfskunde met geschiedenis combineren. Een van de redenen waarom ik heb gekozen me voor asap in te zetten is vanwege de ambitie van asap om interfacultair en interdisciplinair onderwijs toegankelijker te maken. Waar het nu vaak ingewikkeld is om een minor van een andere faculteit te volgen (rooster-technisch bijvoorbeeld), willen we dit zo snel mogelijk makkelijker maken zodat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en klaargestoomd wordt om complexe vraagstukken op te kunnen lossen in onze maatschappij. 


Introducing: #8 Valérie de Kort

Hi, I am Valérie de Kort and I am 23 years old. I’m in the third year of the International Business Communication study, half of which I follow in French. Besides reading books every now and then, I also work as an ambassador and information officer for the Radboud University at secondary schools and I’m on committees with the Red Cross Student Desk, where I organise projects and am partly concerned with the mental health of students.

I have always had a very broad interest and would prefer to combine French with geography or business administration with history. One of the reasons I chose to work for asap is because of its ambition to make interfaculty and interdisciplinary education more accessible. At the moment it is often complicated to take a minor at another faculty (e.g. due to scheduling issues). We want to make this easier as soon as possible so that everyone can develop optimally and be prepared to solve complex problems in our society.