Even voorstellen: #9 Daniël Kaptein

English follows dutch

Hoi, ik ben Daniël en ben 25 jaar oud. Ik studeer nu al 5 jaar op onze prachtige universiteit. Ik zit nu in mijn Master bestuurskunde en loop stage bij AON. In mijn vrije tijd tap ik graag biertjes bij Café Samson en ben ik geregeld op een terrasje te vinden. Ik ben 5 jaar actief geweest bij Studievereniging BOW, een bestuursjaar gedaan bij het LCB (landelijk congres bestuurskunde), en de laatste jaren ook actief geweest bij asap. Ik heb in mijn studietijd veel dingen goed zien gaan op de universiteit; maar er is ook een hoop voor verbetering vatbaar. Daarom heb ik mij de afgelopen jaren ingezet bij asap, waaronder het schrijven van het verkiezingsprogramma.

asap past bij omdat zij zich inzetten voor alle actieve studenten. Zij hebben een realistisch beeld van de situatie en werken samen met de universiteit constructief aan oplossingen. Ik vind een leefbare campus belangrijk waar studenten de kans krijgen zich breed te ontwikkelen en manifesteren. Daarom sta ik op plek 9 op de lijst van asap.


Introducing: #9 Daniël Kaptein

Hi, I am Daniel and I am 25 years old. I have been studying at our beautiful university for 5 years now. I am now in my Master’s degree in Administration and do an internship at AON. In my spare time I like to tap beers at Café Samson and I can regularly be found on a terrace. I have been active for 5 years with study association BOW, did a board year with the LCB (national public administration congress), and in recent years I have also been active with asap. During my time at university, I have seen many things go well, but there is also a lot of room for improvement. That is why I have been involved with asap in recent years, including writing the election programme.

asap fits in because they are committed to all active students. They have a realistic view of the situation and work constructively with the university on solutions. I think a liveable campus is important where students get the chance to develop and manifest themselves in a broad sense. That is why I am in 9th place on the list of asap.