Introducing: #2 Ishani Udas

Dutch follows English

Hey! My name is Ishani Udas, I’m 20 years old and a third year AI bachelor student. I am an international student from Abu Dhabi (originally from India). I am currently on the board of my study association SV CognAC as the Chief of Education, and also am one of the first non-EU board members at Radboud University. Within my association, I am a part of multiple committees and am currently in the Study Committee, Symposium Committee, International Committee and Parents Day Committee. Besides that, I am an advisory member in both Bachelor and Master DPC’s (OLC’s) of my program. I was also a student-mentor in our study’s first-year mentorship program and did Honors last year, and this year I’m a part of the editors’ team of Turning Magazine. In my free time, I enjoy pro-binge watching movies and shows, dancing, hanging out with friends and I also have groups I play DnD with.

With all the different opportunities I’ve taken up at university, personal development has always been an important point for me. I strongly believe that every student should have the opportunity to develop themselves in any way they choose to do so, and should have access to those opportunities. That is the reason why I am with asap for the elections this year as their #2 candidate since this is something they believe in as well.

I have many aspirations for a year in the USC, but the point I would like to focus on is improving the physical and mental well-being of students. Speaking from both a personal level and having noticed it via all my extracurriculars, student wellbeing took a big hit during the pandemic. Therefore, I would like to work on shedding  importance on the issue by ways such as having an integrated care map that highlights the care possibilities from university and the regular health care system.  I would also like to have more clear and comprehensive support from the university to student and study organisations in combating loneliness. Finally, as an international, I identify the struggle in having to find your way from scratch in a different country, which is why I would also like to be the voice for internationals in the USC and strive for better help for and integration of international students. asap recognizes and fully supports the strive for tackling physical and mental well-being, and this is another reason why I am on their electoral list.


Even voorstellen: #2 Ishani Udas

Hey! Mijn naam is Ishani Udas, ik ben 20 jaar oud en een derdejaars AI bachelor student. Ik ben een internationale student uit Abu Dhabi (oorspronkelijk uit India). Ik zit momenteel in het bestuur van mijn studievereniging SV CognAC als Hoofd Onderwijs, en ben ook een van de eerste niet-EU bestuursleden aan de Radboud Universiteit. Binnen mijn vereniging maak ik deel uit van meerdere commissies en zit ik momenteel in de Studiecommissie, Symposiumcommissie, Internationale Commissie en Ouderdagcommissie. Daarnaast ben ik adviserend lid in zowel Bachelor als Master DPC’s (OLC’s) van mijn opleiding. Ook was ik student-mentor in het eerstejaars mentorprogramma van onze studie en heb ik vorig jaar Honors gedaan, en dit jaar maak ik deel uit van de redactie van Turning Magazine. In mijn vrije tijd kijk ik graag pro-binge films en series, dans ik, hang ik rond met vrienden en heb ik ook groepen waar ik DnD mee speel.

Bij alle verschillende mogelijkheden die ik aan de universiteit heb gekregen, is persoonlijke ontwikkeling voor mij altijd een belangrijk punt geweest. Ik geloof sterk dat elke student de kans moet krijgen om zichzelf te ontwikkelen op elke manier die hij of zij verkiest, en toegang moet hebben tot die mogelijkheden. Dat is de reden waarom ik bij asap ben voor de verkiezingen dit jaar als hun #2 kandidaat aangezien dit iets is waar zij ook in geloven.

Ik heb veel aspiraties voor een jaar in het USC, maar het punt waar ik me op zou willen richten is het verbeteren van het fysieke en mentale welzijn van studenten. Persoonlijk en via mijn buitenschoolse activiteiten heb ik gemerkt dat het welzijn van studenten tijdens de pandemie een flinke deuk heeft opgelopen. Daarom zou ik graag willen werken aan het onder de aandacht brengen van deze kwestie door bijvoorbeeld een geïntegreerde zorgkaart te hebben waarop de zorgmogelijkheden van de universiteit en de reguliere gezondheidszorg staan aangegeven.  Ook zou ik graag zien dat er meer duidelijke en uitgebreide ondersteuning komt vanuit de universiteit naar studenten- en studieorganisaties bij het bestrijden van eenzaamheid. Tot slot herken ik als international de worsteling om in een ander land vanuit het niets je weg te moeten vinden, daarom wil ik ook graag de spreekbuis zijn voor internationals in het USC en me inzetten voor betere hulp aan en integratie van internationale studenten.

asap erkent en steunt volledig het streven naar het aanpakken van fysiek en mentaal welzijn, en dit is nog een reden waarom ik op hun kieslijst sta.