Introducing our #1

Dutch follows English

Over de past week we have introduced our list candidates to you. We gave a behind-the-scenes look at the candidate list of asap. Today it is the turn of our list leader Marie-Sophie Simon (#1). Marie has the chance to be the first elected international of the University Student Council. You can get to know Marie below. If you want an overview of all the candidates, click here; and all other behind-the-scenes views can be found here.

Marie-Sophie Simon

I am Marie Simon and I am 22 years old. I am an international student from Germany and currently in my third year of Computing Science. As I was in the first year of our studies being international, I have very actively shaped the internationalisation of our study association. Together with fellow students we have created the international committee to help students integrate and this year I was the chair of our association and thus the first international board member. As such I have learned a lot about our university and its students and I enjoyed being involved in an effort of improving this environment for everyone which is why I would like to do a year in the USC now. Since the pandemic began I have seen my association and our university change and what impact that has had on the students. In the coming year, I believe, we have the chance to grow a lot and learn from this experience so that we can become stronger from it. Outside of university I like to do sports (I go running since the gyms closed and pole dancing), travel as often as I can and meet with my friends for a talk and maybe a drink.

Being in the first international year of my studies, I became an active student very early on, to create the space and environment that I would like to see for future internationals coming here. By becoming active in this way, I have not only learned and grown a lot as a person, but I also noticed that often there is a lack of internationals being active which means their voices are sometimes overheard. I believe, that to create the ideal educational environment everybody should be heard and have the chance of making themselves heard. Because of that I became part of asap and would like to be a part of the USC next year. Like asap, I support the idea that the university is not only a place to get a degree but a place for personal development. Whether that is by becoming an active student or by doing minors from different faculties should not make a difference there and every student should be free to choose from as many options as possible.

Another reason I chose asap is the fact that not only do they give each student a voice in trying to create the environment every student can thrive in, but they also have a realistic view on matters. In the current times a lot of things are changing and a lot of decisions need to be made. The pragmatic view and decisiveness of asap will help us a lot in this because change has to be fast so that there is progress and achievement. By joining the USC in the upcoming academic year I would like to be part of this progress in recovering and growing from this crisis.


Nederlands

In de afgelopen week hebben wij onze lijst kandidaten aan je voorgesteld. We gaven een kijkje achter de schermen bij de kandidatenlijst van asap. Vandaag is het de beurt aan onze lijsttrekker Marie-Sophie Simon (#1). Marie maakt kans om de eerste verkozen international van de Universitaire Studentenraad te worden. Hieronder kun je kennismaken met Marie. Wil je een overzicht van alle kandidaten, klik dan hier; en alle andere kijkjes achter de schermen kun je hier vinden.

Marie-Sophie Simon

Ik ben Marie Simon en ik ben 22 jaar oud. Ik ben een internationale studente uit Duitsland en zit momenteel in het derde jaar van Computing Science. Aangezien ik in het eerste jaar van onze studie internationaal was, heb ik de internationalisering van onze studievereniging zeer actief vormgegeven. Samen met medestudenten hebben we de internationale commissie opgericht om studenten te helpen integreren en dit jaar was ik de voorzitter van onze vereniging en dus het eerste internationale bestuurslid. In die hoedanigheid heb ik veel geleerd over onze universiteit en haar studenten en ik vond het leuk om betrokken te zijn bij een inspanning om deze omgeving voor iedereen te verbeteren, wat de reden is dat ik nu graag een jaar in de USR zou willen doen. Sinds het begin van de pandemie heb ik mijn vereniging en onze universiteit zien veranderen en welke impact dat heeft gehad op de studenten. Ik denk dat we het komende jaar de kans hebben om veel te groeien en van deze ervaring te leren, zodat we er sterker uit kunnen komen. Buiten de universiteit sport ik graag (ik ga hardlopen sinds de sportscholen dicht zijn en paaldansen), reis ik zo vaak als ik kan en spreek ik af met mijn vrienden voor een praatje en misschien een drankje.

Omdat ik in het eerste internationale jaar van mijn studie zit, ben ik al heel vroeg een actieve student geworden, om de ruimte en omgeving te creëren die ik graag zou zien voor toekomstige internationals die hierheen komen. Door op deze manier actief te worden, heb ik niet alleen veel geleerd en ben ik gegroeid als persoon, maar ik heb ook gemerkt dat er vaak een gebrek is aan internationals die actief zijn, wat betekent dat hun stem soms wordt overhoord. Ik geloof dat om de ideale onderwijsomgeving te creëren iedereen gehoord moet worden en de kans moet krijgen om zichzelf te laten horen. Daarom ben ik lid geworden van asap en zou ik volgend jaar graag deel uitmaken van het USC. Net als asap sta ik achter het idee dat de universiteit niet alleen een plek is om een diploma te halen, maar ook een plek voor persoonlijke ontwikkeling. Of dat nu is door een actieve student te worden of door minors te doen van verschillende faculteiten zou daar geen verschil mogen maken en elke student zou vrij moeten zijn om uit zoveel mogelijk opties te kiezen.

Een andere reden waarom ik voor asap heb gekozen is het feit dat ze niet alleen elke student een stem geven in het proberen te creëren van de omgeving waarin elke student kan gedijen, maar dat ze ook een realistische kijk op zaken hebben. In de huidige tijd verandert er veel en moeten er veel beslissingen worden genomen. De pragmatische kijk en de daadkracht van asap zullen ons daarbij enorm helpen, want veranderingen moeten snel gaan, zodat er vooruitgang en prestaties worden geboekt. Door mij aan te sluiten bij de USR in het komende academiejaar wil ik graag deel uitmaken van deze vooruitgang in het herstellen en groeien uit deze crisis.