Voorstellen kandidaten: #13 en #12

English follows Dutch

In navolging Jelle Huvers (#15) en Jamie Aartsen (#14), is het nu de beurt aan Mark Eggink (#13) en Niels van de Beek (#12) om zich voor te stellen. Zij bieden een kijkje achter de schermen: wie zijn zij; en waarom staat ze bij asap op de lijst?

Mark Eggink

Ik ben Mark, studeer Politicologie en ben dit jaar full-time bestuurslid bij N.S.R.V. Phocas als Commissaris Wedstrijdroeien. Je vindt me op nummer 13 van de lijst van asap. Het roeien is één van de passies die ik ontdekt heb toen ik ging studeren en is hoe ik actief werd buiten mijn studie. Dat is iets wat ik iedereen kan aanraden!

Ik sta op de lijst van asap omdat ik het belangrijk vind dat studenten de ruimte krijgen om hun studententijd optimaal in te richten als voorbereiding op hun werkende leven. Als dat is door jezelf te ontwikkelen buiten de collegebanken, in een commissie, bestuursjaar of als sporter, dan vinden wij dat de universiteit je daarin zou moeten ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door het gemakkelijker te maken om je studieloopbaan flexibel in te richten!

Als je meer wilt weten over hoe asap denkt dat de ondersteuning vanuit de universiteit er uit zou moeten zien, of omdat je benieuwd bent naar onze andere standpunten, lees dan vooral ons verkiezingsprogramma. Vergeet ook vooral niet te stemmen op asap tussen 31 mei en 3 juni!

Niels van de Beek

Ik ben Niels, ben 22 jaar oud en studeer Tandheelkunde. Dit jaar sta ik op nr 12 op de lijst van asap! Naast mijn studie ben ik secretaris van de facultaire studentenraad. Daarnaast heb ik bijna een handje vol aan bijbaantjes waar ik mij graag bezig mee houd. Ik houd ervan om er met vrienden op uit te gaan en leer graag chinees in mijn vrije tijd.

Professionele ontwikkeling en zorg/aandacht vanuit de universiteit voor studenten staan voor mij centraal. Ik vind het van groot belang dat alle studenten terecht kunnen bij de universiteit met hun problemen. ASAP pleit voor de optimalisering van deze zorgstructuur en het belang van professionele ontwikkeling onder studenten. Verder stelt ASAP realistische doelen en wordt er kritisch gekeken naar universitair beleid. Hiermee kan ik het goed vinden en daarom was mijn keuze voor asap een erg makkelijke!


English

In following Jelle Huvers (#15) and Jamie Aartsen (#14), it is now the turn of Mark Eggink (#13) and Niels van de Beek (#12) to introduce themselves. They offer a look behind the scenes: who are they, and why are they on the list of asap?

Mark Eggink

I’m Mark, I study political science and I am this year’s full-time board member of N.S.R.V. Phocas as Competition Commissioner. You can find me at number 13 on the list of asap. Rowing is one of the passions I discovered when I started studying and is how I became active outside my studies. That is something I can recommend to everyone!

I am on the list of asap because I think it is important that students are given the space to optimally arrange their time as a student in preparation for their working life. If that means developing yourself outside of lecture halls, in a committee, as a board member or as an athlete, then we think the university should support you in that. This can be done by making it easier to organise your study career in a flexible way!

If you want to know more about what asap thinks support from the university should look like, or because you are curious about our other positions, please read our election programme. And don’t forget to vote for asap between 31 May and 3 June!

Niels van de Beek

I am Niels, am 22 years old and study dentistry. This year I am number 12 on the list of asap! Next to my study I am secretary of the faculty student council. Besides that, I have almost a handful of jobs that I like to keep myself busy with. I love going out with friends and learning Chinese in my spare time.

Professional development and care/attention from the university for students are central to me. I think it is of great importance that all students can go to the university with their problems. ASAP pleads for the optimization of this care structure and the importance of professional development among students. Furthermore, ASAP sets realistic goals and takes a critical look at university policy. I can agree with this and therefore my choice for asap was very easy!