Voorstellen kandidaten: #15 en #14

English follows Dutch

Vandaag zijn we begonnen met het voorstellen van onze kandidaten. Jelle Huvers (#15) en Jamie Aartsen (#14) vertellen wie zij zijn en waarom ze bij asap op de lijst staan.

Jelle Huvers

Mijn naam is Jelle, 22 jaar oud en zit op dit moment in het vierde jaar van de opleiding Geografie, Planologie en Mileu. Dit jaar sta ik voor asap op #15 van de lijst. Al tijden ben ik actief bij studentenvereniging Ovum Novum en ben daar dit jaar Ab-Actis. In het verleden ben ik ook bij studievereniging Mundus actief geweest in verschillende commissies.

Dit jaar sta ik op de lijst van asap omdat ik het heel belangrijk vind dat actieve studenten worden gehoord binnen de universitaire studentenraad en dat de actieve studenten door de universiteit meer worden ondersteund om zich buiten de studie verder te ontwikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een eerlijkere compensatie voor studentbestuurders, zodat meer studenten zichzelf, net als ik, beter kunnen ontplooien.

Jamie Aartsen

Ik ben Jamie, ik ben 21 jaar oud, studeer Artificial Intelligence en sta op #14 op de lijst van asap! Vorig jaar zat ik in het bestuur van studievereniging CognAC, waar ik overzicht hield over alle commissies. Dit jaar zet ik mij in voor het goede doel als penningmeester van Stichting RAGweek. Verder spendeer ik mijn vrije tijd muziek makend, of op de vele terrasjes die Nijmegen rijk is.

Ik sta op de lijst van asap, omdat asap onder andere veel waarde hecht aan het studentenwelzijn en interdisciplinair onderwijs. Qua welzijn merk ik dat er nog altijd veel studenten zijn, inclusief ikzelf, die tegen een muur aanlopen in de zoektocht naar de juiste begeleiding binnen de universiteit.


English

Today we started introducing our candidates. Jelle Huvers (#15) and Jamie Aartsen (#14) tell us who they are and why they are on our list.

Jelle Huvers

My name is Jelle, 22 years old and currently in the fourth year of Geography, Planning and Environment. This year I am #15 on the list. I have been active in the student association Ovum Novum for a long time and this year I am Ab-Actis. In the past I was also active in various committees at study association Mundus.

This year I am on the list of asap because I think it is very important that active students are heard within the university student council and that the university supports active students more to develop themselves outside their studies. Think for example of a fairer compensation for student board members, so that more students can develop themselves better, just like me.

Jamie Aartsen

I am Jamie, I am 21 years old, I study Artificial Intelligence and I am #14 on the list of asap! Last year I was on the board of study association CognAC, where I oversaw all the committees. This year I am doing my bit for charity as treasurer of the RAGweek foundation. Furthermore, I spend my free time making music, or at the many terraces of Nijmegen.

I am on the list of asap, because asap values student welfare and interdisciplinary education, among other things. In terms of welfare, I notice that there are still many students, including myself, who run up against a wall in their search for the right guidance within the university.