Vertrouwenscontactpersoon

English follows Dutch

In elke vereniging kunnen leden te maken krijgen met ongewenste onderlinge omgangsvormen, in allerlei vormen. Werkgevers hebben de wettelijke plicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Hoewel Studentenpartij asap geen werkgever is, beschouwt zij zich wel als een (professionele) organisatie waarin een prettige en veilige omgeving een vereiste is. Om deze reden heeft asap een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

Gwendolyn Hermans

Contact via: vertrouwenscontactpersoon@asapnijmegen.nl

Leden van asap kunnen contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon wanneer zij een conflict met iemand hebben, zich onveilig voelen of te maken krijgen met elke vorm van ongewenst gedrag.

Voordat leden contact opnemen vragen wij hen om eerst te kijken of er tussen de betreffende leden onderling een oplossing kan worden gevonden. Daarna is de mogelijkheid om het bestuur in te schakelen en met hen naar een oplossing te zoeken. Werkt dit allemaal niet, is dit geen mogelijkheid of voelen leden zich hier niet prettig bij, staat het leden altijd vrij direct contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersoon.

Op het moment is er één vertrouwenscontactpersoon, maar het bestuur is op zoek naar een tweede persoon. Alle zaken waarvoor de vertrouwenscontactpersoon benaderd kan worden, zijn terug te vinden in het functieprofiel. Ben je geïnteresseerd? Stuur een korte motivatie aan de secretaris via secretaris@asapnijmegen.nl.

Functieprofiel vertrouwenscontactpersoon


 English

In any association members unfortunately may have to deal with undesirable mutual manners, in all sorts of forms. Employers have a legal duty to provide a safe working environment for employees. Although Student party asap is not an employer, it considers itself to be a (professional) organization in which a pleasant and safe environment is a requirement.

Gwendolyn Hermans

Contact via: vertrouwenscontactpersoon@asapnijmegen.nl

Members of asap can contact the confidential contact person if they have a conflict with someone, feel unsafe or encounter any form of undesirable behaviour.

Before contacting the confidential contact person we ask members to first see if a solution can be found among themselves. Then it is possible to contact the board and try to find a solution with them. If all this does not work, or if members do not feel comfortable with this, members are always free to contact the confidential contact person directly.

Currently there is one confidental contact person. However, the board is looking for another one. All matters for which the counselor can be approached can be found in the job profile. Are you interested? Send a short motivation to the secretary via secretaris@asapnijmegen.nl.