Vertrouwenspersoon

English follows Dutch

In elke vereniging kunnen leden te maken krijgen met ongewenste onderlinge omgangsvormen, in allerlei vormen. Werkgevers hebben de wettelijke plicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Hoewel Studentenpartij asap geen werkgever is, beschouwt zij zich wel als een (professionele) organisatie waarin een prettige en veilige omgeving een vereiste is. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon ziet zij als een manier om een veilige en prettige omgeving voor leden te garanderen.

Alle zaken waarvoor de vertrouwenspersoon benaderd kan worden, zijn terug te vinden in het functieprofiel. Op dit moment is de functie vacant. Ben je geïnteresseerd? Stuur een korte motivatie aan de secretaris: secretaris@asapnijmegen.nl.

Functieprofiel vertrouwenspersoon

 


 English

In any association members unfortunately may have to deal with undesirable mutual manners, in all sorts of forms. Employers have a legal duty to provide a safe working environment for employees. Although Student party asap is not an employer, it considers itself to be a (professional) organization in which a pleasant and safe environment is a requirement. Asap sees the appointment of a confidential advisor as a way to guarantee a safe and pleasant environment for its members.

All matters for which the counselor can be approached can be found in the job profile. The position is currently vacant. Are you interested? Send a short motivation to the secretary: secretaris@asapnijmegen.nl.