VIIIe fractie asap

Bij de universitaire verkiezingen in mei 2018 behaalde asap vier zetels. Jessica Oudenampsen, Job Verwaaij, Eline Bollaart en Xander van Ulsen nemen namens asap zitting in de Universitaire Studentenraad van de Radboud Universiteit Nijmegen. Kijk hieronder voor meer informatie over onze fractie. Benieuwd naar de fractievlogs? Klik hier

Xander van Ulsen (Fractievoorzitter)

Specifieke onderwerpen binnen de fractie: Duurzaamheid, Actieve Student, Loopbaanoriëntatie, Financiën, Faculteit der Medische Wetenschappen.
Contact:
 xandervanulsen@gmail.com

Ik ben Xander van Ulsen, student bestuurskunde en dit jaar maak ik deel uit van de Universitaire Studentenraad namens studentenpartij asap, waar ik ook fractievoorzitter van ben. Afgelopen jaar ben ik bestuurslid geweest bij Start Up Mix Students en ondersteunde ik studenten die hun eigen onderneming wilden opzetten. Ik werd bewuster dat naast studeren veel meer dingen mogelijk zijn waar iedereen ook de kans voor zou moeten krijgen. Komend jaar wil ik mij dan ook hard maken voor verruimen van de mogelijkheden voor actieve studenten, in de meest brede zin van het woord. Of je nou ondernemer, topsporter, mantelzorger of studentbestuurder bent, de universiteit moet meer dan nu het geval is ruimte bieden voor een optimale persoonlijke ontwikkeling. Ook duurzaamheid is dit jaar voor mij een belangrijk onderwerp. Ik zou graag zien dat er meer duurzame opties beschikbaar zijn voor studenten. Mocht je nog vragen of ideeen hebben dan kan jij me altijd aanspreken of mailen.

Jessica Oudenampsen

Specifieke onderwerpen binnen de fractie: Onderwijs, Medezeggenschap, Strategisch Plan, Faciliteiten, Activiteiten, Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen.

Mijn naam is Jessica Oudenampsen en ik zal dit jaar namens asap zitting nemen in de USR. Zelf zit ik in mijn 5e jaar van de studie Geneeskunde, waarbij ik dus mijn coschappen loop. Nadat ik veel in de medezeggenschap heb gedaan op de Medische Faculteit de afgelopen jaren, werd het voor mij tijd om ‘de rest’ van de Radboud Universiteit eens te ontdekken. Dit jaar wil ik me in de USR, naast de algemene taken en onderwerpen, graag inzetten voor meer zichtbaarheid van de medezeggenschap, goede studiewerkplekken en de mogelijkheden voor interdisciplinair onderwijs. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de Medische Faculteit iets minder een eiland wordt. Ik hoop dat ik in het komende jaar, in samenwerking met veel mensen van de Radboud Universiteit en het Radboudumc, de kloof tussen beiden weer iets kleiner kan maken. We kunnen veel van elkaar leren en daardoor beiden beter worden en daar hoop ik ook dit jaar weer aan te kunnen bijdragen!
Heb jij ideeën voor de medezeggenschap? Heb jij onderwerpen die wij als USR echt aan moeten pakken? Ik hou van koffie en van bier dus bij dezen nodig ik je van harte uit om er eens over in gesprek te gaan!

Eline Bollaart

Specifieke onderwerpen binnen de fractie: Welzijn, Actieve Student, Kwaliteitsafspraken, Activiteiten.

Mijn naam is Eline Bollaart, ik studeer Pedagogische Wetenschappen en dit jaar neem ik namens studentenpartij asap zitting in de USR.

Job Verwaaij

Specifieke onderwerpen binnen de fractie: Onderwijs, Medezeggenschap, Kwaliteitsafspraken, Internationalisering, Taalbeleid, Facilitair Bedrijf, Doorlichting, PR van de USR, Modernisering GV, ICT, Faculteit der Letteren.
Contact: j.verwaaij@usr.ru.nl

Mijn naam is Job Verwaaij, ik ben student Geschiedenis en dit jaar zal ik namens studentenpartij asap zitting nemen in de USR. De afgelopen twee jaar ben ik al actief geweest binnen de medezeggenschap op onze universiteit. Twee jaar geleden ben ik secretaris geweest bij de Facultaire Studentenraad Letteren en afgelopen jaar heb ik zitting genomen in de Opleidingscommissie Geschiedenis. Ook dit jaar wil ik me natuurlijk weer volledig inzetten als student binnen de medezeggenschap. Naast de reguliere taken die de USR met zich meebrengt wil ik me in het bijzonder inzetten voor het integreren van internationale studenten binnen onze universitaire gemeenschap, de kwaliteit van het onderwijs, het gebruik van ICT binnen het onderwijs en de organisatie van de medezeggenschap binnen de universiteit. Ook zal ik dit jaar als contactpersoon van Letteren mijn best gaan doen om het contact tussen de centrale medezeggenschap en de medezeggenschap op de Faculteit der Letteren goed te onderhouden. Mocht je vragen, suggesties ideeën hebben voor mij, stuur dan vooral een berichtje.