Kandidatenlijst

 Klik hieronder op de foto van een kandidaat om meer over hem/haar te weten te komen of ga naar het verkiezingsprogramma 2020-2021.

 Click here to read this page in English or go directly to our election programme 2020-2021.

 

#1 Jasper van Ulsen

#1 Jasper van Ulsen

Bestuurskunde

STEM JASPER

Over mij
Ik ben Jasper van Ulsen, 24 jaar oud en ik studeer bestuurskunde. De afgelopen jaren ben ik lid geweest van verschillende commissies en ik hoop mij volgend jaar in te zetten voor de USR. Door bestuurskunde ben ik geïnteresseerd geraakt in de interessante en complexe problematiek binnen grote organisaties en de mooie uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het duidelijk communiceren van de mogelijkheden die elke student heeft op universiteit. Dit heeft mij dan ook mede gemotiveerd om mij een jaar in te zetten voor de USR. Mijn grootste drijfveer om een bijdrage te leveren aan de universiteit is het belang dat ik hecht aan een omgeving waar voor elke (actieve) student de ruimte is om zicht te ontwikkelen. Naast het studeren spreek ik graag af met vrienden om op een terrasje wat te gaan drinken bij een van de cafés die Nijmegen rijk is. Verder is reizen ook een van mijn grote hobby’s.

Waarom asap?
De keuze voor asap is gebaseerd op de professionele sfeer die er hangt en het constructieve handelen van de partij. Voor mij is het belangrijk dat problemen die spelen voor studenten en de universiteit aangekaart worden en dat daarvoor gezamenlijke oplossingen voor gevonden worden. Niet alleen agenderen, maar ook acteren. Bovendien is asap een partij die open staat voor input van alle studenten. Verder vind ik het belangrijk dat studenten de kans en de ruimte krijgen zichzelf te ontwikkelen in ruime zin: de actieve student ondersteunen door bijvoorbeeld flexibel studeren; zorgen voor goede en voldoende werkplekken en het welzijn. Dit sluit goed aan bij de visie van asap.
#2 Jesse Dekker

#2 Jesse Dekker

Recht en Notarieel Recht

STEM JESSE

Over mij
Hallo! Mijn naam is Jesse Dekker ik ben 21 jaar en derdejaars student Nederlands recht en Notarieel recht. Deze beide bachelors rond ik naar alle waarschijnlijkheid af over twee jaar, want ik maak tijd voor een plek in de USR! Sinds twee jaar ben ik actief bij de Wetswinkel Nijmegen, waar ik gratis juridisch advies verleen aan iedereen die langs komt met een juridisch probleem. Hiernaast heb ik sinds kort een bijbaan bij Hekkelman Advocaten en Notarissen, zodat ik ook daar vast wat juridische ervaring opdoe. Naast alle serieuze activiteiten maak ik ook graag tijd vrij voor ontspanning. Ik ga graag een dagje shoppen, uit eten of borrelen met vrienden, uit in Nijmegen of een avondje bankhangen met Netflix. Naast al deze activiteiten ga ik ook graag op vakantie, als de financiën het natuurlijk toelaten!
Waarom asap?
Ik ben al geruime tijd bekend met medezeggenschap. Tijdens mijn middelbare schoolperiode heb ik al drie jaar in de medezeggenschapsraad van de school mogen zitten en dit collegejaar heb ik plaats mogen nemen in de Onderwijscommissie van Rechtsgeleerdheid. Bij beide functies heb ik natuurlijk veel geleerd over medezeggenschap. Daarnaast is ook een passie naar boven gekomen. Ik denk graag mee over onderwijs en hoe dit verbeterd kan worden. Ik heb gezien wat voor problemen er spelen, zowel op opleidings- als op instellingsgebied. Juist om de reden dat ik het opleidingsveld dit jaar al heb mogen helpen verbeteren wil ik mij volgend collegejaar graag inzetten voor asap om het onderwijs op de gehele universiteit te verbeteren. De reden dat ik asap als partij heb gekozen is simpel. asap schetst een duidelijk beeld van hun onderwijsvisie. Het plan is duidelijk, helder en goed te begrijpen. De punten waar asap voor staat zijn helder en belangrijk. Het is belangrijk een goed studieklimaat te creëren waarin iedere student zich optimaal kan ontplooien. Door te werken aan duurzaamheid, maar ook aan werkplekken en het terugbrengen van de schoolse indeling van het onderwijs kan worden bereikt dat iedere student in elke omstandigheid het beste uit zichzelf kan halen en dat de universiteit altijd blijft meedenken aan de toekomst van de studenten én de wereld. Zelf ervaar ik de schoolse indeling van het onderwijs als vervelend en zie ik waar de universiteit winst kan behalen als het gaat om duurzaamheid en het creëren van nieuwe studiewerkplekken. asap zet niet voor niks in op grote verandering om al hun punten te realiseren. Dit is nodig, want zonder een drastische verandering van de cultuur kan de universiteit niet écht worden verbeterd. Graag draag ik volgend collegejaar bij aan de verandering van de onderwijscultuur. Met veel stemmen kan asap in de USR het verschil maken en kan ik me inzetten voor de vooruitgang!
#3 Joris Schröder

#3 Joris Schröder

Engelse Taal en Cultuur

STEM JORIS

Over mij
Ik ben Joris Schröder, 22 jaar en student Engelse taal en cultuur. Ik loop inmiddels al zo’n 5 jaar rond in het prachtige Nijmegen en ben de afgelopen jaren ook veel actief geweest naast mijn studie. Vanaf mijn 1e jaar was ik meteen betrokken bij mijn studievereniging (G.A.G.) en was altijd te vinden op de activiteiten en actief in commissies. In mijn 2e jaar werd ik dan ook penningmeester van deze vereniging. Het jaar daarna werd ik voorzitter van de Facultaire studentenraad Letteren. Hierna kwam even een rustjaartje, hierin ben ik alleen nog maar actief geweest bij mijn theatervereniging en als lid van de opleidingscommissie. Afgelopen jaar ben ik opnieuw in de besturen gesprongen als bestuurslid politiek bij de Jonge Democraten en als Producer bij mijn theatervereniging. In al deze jaren heb ik veel geleerd over hoe het is om samen met een groep te besturen en om samen aan de slag te gaan om iets neer te zetten en iets te bereiken. Verder ben ik dol op koken, theater gamen en mijn konijn Barry.
Waarom asap?
Ik had begin dit jaar spijt van het feit dat ik niet voor de USR ben gegaan. Dit zou waarschijnlijk mijn laatste jaar en dus ook mijn laatste kans zijn. Nu is hier verandering in gekomen waardoor ik alsnog het USR jaar kan doen wat ik graag wou. Mijn keuze hierin om voor asap te gaan is hierin ook duidelijk. Voor mij is asap een partij die kansen aangrijpt en durft te onderhandelen. Het is een partij waar veel idealen achter schuilen maar ook een partij die niet bang is om realistisch en kritisch naar deze idealen te kijken. asap is een diverse groep studenten die allemaal 1 ding gemeen hebben: Het willen verbeteren van de universiteit. Dat is iets waar ik ook voor wil gaan. Na mijn jaar in de USR wil ik eerlijk kunnen zeggen dat ik positieve veranderingen teweeg heb gebracht en dat ik iets heb bereikt, maar nog belangrijker dat wij iets hebben bereikt als asap.
#4 Rick Spierings

#4 Rick Spierings

Geschiedenis

STEM RICK

Over mij
Mijn naam is Rick Spierings, 24 jaartjes oud en sinds september volg ik een pre-master geschiedenis aan de Radboud Universiteit nadat ik de docentenopleiding geschiedenis heb afgerond aan de Hogeschool van Arnhem Nijmegen. Het uitgangspunt van mijn vorige opleiding was dat de student werd gezien als partner in de vorming van het onderwijs. Dit had al snel als gevolg dat ik mij verbonden voelde met onderwijs. Tussen de vele stages door heb ik mijzelf 2 jaar kunnen inzetten als lid binnen de medezeggenschap op de Han als lid en anderhalf jaar als voorzitter van de facultaire medezeggenschapsraad van de faculteit educatie. Buiten de voorzitterstaken waren voornamelijk mijn aandachtspunten de organisatieverandering, cultuurverandering binnen de Han en de nadere invulling van de kwaliteitsafspraken en de studievoorschotmiddelen binnen de faculteit educatie. Daarnaast was ik lid van het College van Beroep voor de Examens en de Geschillenadviescommissie van de Han. Als lid van de medezeggenschap en met name tijdens het voorzitterschap van de faculteitsraad heb ik ervaring opgedaan om de stem van de student te laten horen in tijden dat een organisatie snel verandert. In de vrije tijd die overblijft staat het contact met vrienden op de eerste plek en vind je ons regelmatig borrelend en pratend in een café of restaurant (de horeca uitgaven zijn aanzienlijk geslonken door de coronacrisis).
Waarom asap?
Ik geloof in de actieve rol die studenten op zich kunnen nemen in het reilen en zeilen van de Radboud Universiteit. Onderwijs maken studenten en onderwijzers samen. Hoewel mijn lidmaatschap nog maar kort is voel ik mij verbonden met asap waar constructieve en professionele medezeggenschap hoog in het vaandel staat. asap zet zich in voor een gedegen studentenbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling waarbij het welzijn van studenten een voorwaarde is tot studiesucces en zelfontplooiing. De student is in de afgelopen jaren onder druk komen te staan door de verandering in de financiering en de toenemende prestatiedruk vanuit de maatschappij. Het is mijn standpunt dat het hoger onderwijs een rol heeft in het ontwikkelen van een passende begeleiding voor de studenten. Deze begeleiding moet er niet alleen op gericht zijn om problematiek te verhelpen, maar juist te voorkomen. De juiste voorlichting voor studenten en een heldere zorgstructuur moet ervoor zorgen dat de student ook zelf de regie in handen neemt. Voorkomen is beter dan genezen. Als lid van asap wil ik daarom mijn steentje bijdragen aan het studentenwelzijn. Normaliter zijn campagnes voor mij een uitgelezen kans om in gesprek te raken met een brede groep kiezers. Hoewel asap bestaat uit een gemêleerde groep studenten vind ik het belangrijk én interessant om in verkiezingstijd het gesprek ook buiten de partij te zoeken. Ik wil als vertegenwoordiger toegankelijk zijn voor álle studenten waarbij de persoonlijke en informele gesprekken het beste bij mij passen. Door de coronacrisis zal dit er anders uitzien. Ik hoop dat wij met elkaar een weg kunnen vinden om dit gesprek toch met kiezers te voeren via andere kanalen, er is een hoop mogelijk in de digitale wereld. Want ik haal mijn voldoening en inspiratie uit een goed gesprek met nieuwe ideeën.
#5 Melanie van der Vegt

#5 Melanie van der Vegt

Science

STEM MELANIE

Over mij
Ik ben Melanie, 19 jaar jong en tweedejaars Science studente. De afgelopen twee jaar ben ik vooral actief geweest bij mijn studievereniging Leonardo da Vinci. Hier neem ik dit jaar ook deel in het bestuur en vervul ik de functie Commissaris Extern. Buiten mijn studie en studievereniging doe ik af en toe een sportlesje mee bij het RSC (mijn favoriet is H.I.I.T-en) en borrel ik graag wat af in de studentenkantines van het Huygens maar ook in de TKB.
Waarom asap?
Ik heb gekozen voor asap omdat asap staat voor ‘de actieve student’. Zelf vind ik het ontzettend belangrijk dat alle studenten zich ook ontwikkelen en ontplooien -ieder op hun eigen manier- buiten de collegebanken. Door dit te faciliteren voor studenten hoop ik dat meer studenten zich geïnspireerd voelen om ook ‘actief’ te worden buiten hun studie om. Daarnaast heeft asap alles duidelijk op een rijtje en zijn haar speerpunten en doelen duidelijk en gemakkelijk te vinden. Ik vind het belangrijk dat voor iedereen duidelijk is waarvoor hij of zij stemt en ik denk dat asap dit goed weet over te brengen.
#6 Baukje van Iersel

#6 Baukje van Iersel

Tandheelkunde

STEM BAUKJE

Over mij
Mijn naam is Baukje van Iersel, 21 jaar en ik zit nu in het tweede jaar van de studie Tandheelkunde. Ik ben actief lid van onze studievereniging, de Tandheelkundige FaculteitsVereniging. Sinds dit jaar ben ik voorzitter van de sociëteit ’t Dappenglaasje. Ik houd van gezelligheid en mensen om mij heen, ik kijk dan ook uit naar het moment waarop dat de huidige maatregelen niet meer nodig zullen zijn.
Waarom asap?
Ik heb gekozen voor asap omdat ik mij goed kan vinden in hun visie. Persoonlijke ontwikkeling naast het curriculum zorgt dat je jezelf kan onderscheiden en verder kan ontplooien. Ik denk dat dit heel waardevol is, ook na je studietijd. asap wil de universiteit motiveren om studenten hiervoor de ruimte geven en zorgen dat studenten de juiste begeleiding krijgen. Daarnaast zet asap zich in voor een levendige campus waar voldoende faciliteiten zijn om te studeren én om te kunnen ontspannen. Zelf merk ik dat een goede balans tussen studie en ontspanning heel belangrijk is en wil mij hier dan ook graag voor inzetten. Door social distancing zitten we niet meer samen in de collegezalen en mogen we niet meer bij elkaar op bezoek, toch vinden we samen alternatieven om met elkaar in contact te blijven. Voor de aankomende campagne geldt dit ook. Ik wil zo effectief mogelijk gebruikmaken van mijn sociale media-kanalen en op die manier zoveel mogelijk mensen bereiken.
#7 Thom ten Westeneind

#7 Thom ten Westeneind

Rechtsgeleerdheid

STEM THOM

Over mij
Mijn naam is Thom ten Westeneind, ik ben 23 jaar, vierdejaarsstudent Rechtsgeleerdheid en voorzitter van JFV. Het grootste gedeelte van mijn tijd breng ik door in het Grotiusgebouw. Daarnaast kan je me vaak vinden in de stad of bij vrienden.
Waarom asap?
De afgelopen drie jaar heb ik veel extra curriculaire activiteiten gedaan. Zo heb ik mij ingezet voor vele commissies van een studievereniging en ben ik vrijwilliger bij een rechtswinkel. Het is naar mijn mening dan ook belangrijk dat studenten zich ontwikkelen op meerdere gebieden en zo de mogelijkheid moeten krijgen om naast academische vaardigheden ook andere vaardigheden te ontwikkelen. Tot mijn verbazing merk ik dat de universiteit hier niet altijd de ruimte voor biedt. Hier zou ik graag verandering in zien en hiervoor wil ik me dit jaar graag namens asap voor inzetten.
#8 Fenna Kerkhof

#8 Fenna Kerkhof

Pedagogische Wetenschappen

STEM FENNA

Over mij
Ik ben Fenna Kerkhof, 20 jaar en een geboren en getogen Nijmegenaar. Ik zit nu in het derde jaar van de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs en ben op dit moment de voorzitter bij Postelein, de studievereniging van Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen. In mijn vrije tijd sta ik graag op het hockeyveld of in de danszaal of zit ik lekker op het terras met een speciaalbiertje.
Waarom asap?
Vanaf mijn eerste studiejaar heb ik actief dingen ondernomen naast mijn studie. Ik heb gemerkt hoe waardevol het is om dit te doen, maar ook zeker welke belemmeringen hierdoor op jouw pad kunnen komen. Ik vind het belangrijk dat de Radboud Universiteit studenten hierbij ondersteunt en hen de ruimte hiervoor biedt, waardoor jouw studententijd niet alleen om studeren en goede cijfers hoeft te draaien, maar ook om alle mogelijkheden die nog meer worden geboden voor een brede ontwikkeling. Daarom wil ik me dit jaar graag voor inzetten voor de actieve student namens asap. Naast het inzetten voor de actieve student spreekt ook de visie en het verkiezingsprogramma van asap mij aan. Door het overzichtelijk en concreet weergeven van de doelen van asap wordt voor iedereen meteen duidelijk wat asap aankomend jaar wil bereiken.
#9 Julie van Immerseel

#9 Julie van Immerseel

Medische Biologie

STEM JULIE

Over mij
Mijn naam is Julie van Immerseel, ik ben 21 jaar oud en studeer (medische) biologie. Sinds februari 2020 maak ik deel uit van het bestuur van de studievereniging voor (medische) biologiestudenten; BeeVee.  Hier vervul ik de functie van functionaris externe betrekkingen. Ik vind heel veel dingen leuk en ben daarom ook altijd druk bezig met veel verschillende dingen. Ik ben actief binnen meerdere commissies van BeeVee en ik sluit een drukke dag graag af met een biertje bij onze stamkroeg, de Malle Babbe.
Waarom asap?
Ik ben al bijna 3 jaar op verschillende manieren actief binnen mijn studievereniging. Zeker als bestuurslid heb ik gezien hoe leuk en belangrijk het is om me in te zetten voor meer dan alleen studeren. Juist wat je daarbuiten doet, maakt je studententijd. Als je daarbij ook nog wilt werken of je op andere manieren wilt ontwikkelen, is het erg belangrijk dat daar ook de ruimte voor wordt geboden vanuit de universiteit. Ik kan me dan ook volledig vinden in de visie van asap, die zich inzet voor de persoonlijke ontwikkeling van de student. Ik wil deze persoonlijke ontwikkeling voor iedereen mogelijk maken en daarom sta ik verkiesbaar namens asap.
#10 Maarten Cornelissen

#10 Maarten Cornelissen

Geografie, Planologie en Milieu

STEM MAARTEN

Over mij
Mijn naam is Maarten Cornelissen, ik ben 22 jaar en op dit moment vierdejaars Geografie, Planologie en Milieu. In 2015 ben ik vanaf het platteland van Noord-Holland naar Nijmegen verhuisd om hier te gaan studeren. In mijn vrije tijd roei ik een paar keer per week bij Phocas, waar ik in 2018/2019 voorzitter & commissaris nieuwbouw was. Nu ben ik daar nog voorzitter van de adviescommissie, lid van de nieuwbouwcommissie en wedstrijdcommissie en actief in diverse werkgroepen. Naast mijn studie en activiteiten bij Phocas ben ik actief voor de huurdersorganisatie van de SSH& (SPH) en D66. Verder ben ik vaak te vinden op mijn racefiets, in het sportcentrum, met mijn neus in een boek of op een festival.
Waarom asap?
asap zet zich in voor de actieve student die meer in hun studententijd zoeken dan alleen colleges, en dat spreekt mij aan. De universiteit moet voor mij meer bieden dan alleen onderwijs. Het is de universiteit haar taak om studenten zo ontwikkeld mogelijk af te leveren als voorbereiding op de rest van hun leven. Je studententijd is hier een geweldig middel voor en de universiteit moet haar best doen om je zoveel mogelijk kansen aan te bieden, zonder verplichtingen maar met veel keuze en van hoge kwaliteit. Ik geloof dat studenten beter voorbereid zijn op hun verdere leven en de arbeidsmarkt wanneer ze zich breed ontwikkelen door naast hun studie bezig te zijn met sport, cultuur, het verenigingsleven of hun persoonlijke of professionele ontwikkeling via een door henzelf gekozen weg.
#11 Gina Advena

#11 Gina Advena

International Business Communication

STEM GINA

Over mij
Mijn naam is Gina en ik studeer International Business Communication. Oorspronkelijk kom ik uit Duitsland, maar ik heb het geluk gehad om een ​​paar andere landen mijn thuis te noemen. In dat proces werd ik verliefd op Brazilië en China. In Nijmegen vind je mij vooral als actief lid van Babylon of bij een van de internationale evenementen op de uni. Elke minuut dat ik daar niet rondren zing ik allerlei soorten muziek of werk ik op festivals. Terwijl ik dat doe, probeer ik nog steeds het Nederlandse leven in te duiken om erachter te komen waar bitterballen precies van gemaakt zijn.
Waarom asap?
Toen ik eenmaal bestuurslid werd van ESN Nijmegen, ontdekte ik dat er achter de schermen veel gebeurt bij de Radboud Universiteit. Nadat ik de vele manieren tegenkwam om actief te worden, was het moeilijk om hiermee te stoppen. Ik vond asap daar de beste plek voor. Omdat ik bestuurslid was en naast mijn studie werkte, waardeer ik de visie van asap op actieve studenten. Ik ben er sterk van overtuigd dat extra curriculaire activiteiten een grote aanvulling zijn op iemands leven en ontwikkeling en daarom moeten worden gefaciliteerd (het beste voorbeeld is mijn introductie trouwens – ik gebruik slechts één zin over mijn diploma). Daarnaast zie ik nog veel potentie in het streven naar harmonisatie van internationale studenten en de Nederlanders aan de Radboud Universiteit. asap was zo proactief bij het opnemen van internationals op de stemlijst en daarom beschouw ik asap als de beste partij om internationale zaken in de USR te pushen. Er is nog veel dat we kunnen verbeteren, maar ik ben erg gemotiveerd om te helpen.
#12 Alexander Currie

#12 Alexander Currie

Geneeskunde

STEM ALEXANDER

Over mij
Ik ben inmiddels 23 lentes jong en studeer Geneeskunde. Ondanks dat Geneeskunde de mooiste studie op aarde is, realiseerde ik me na twee jaar studeren dat mijn studentenleven als een sneltrein voorbijvloog en ik daar misschien niet helemaal klaar voor was. Het daaropvolgende jaar heb ik mijn studie even op pauze gezet om met negen anderen de Batavierenrace te organiseren, iets waar ik geen moment spijt van heb gehad en waar ik nu nog steeds veel aan heb, ook binnen mijn studie. Als ik niet op de Medische Faculteit of in de UB te vinden ben kun je me tegenkomen met een fotocamera in mijn hand, achter een piano of met een gitaar in mijn handen (vaak tot ergernis van mijn huisgenoten en tijdens sommige weekenden mijn ouders), of heel sporadisch in een roeibootje.
Waarom asap?
Wat mij erg aanspreekt bij asap is het open en toegankelijke karakter. Door de visie en het verkiezingsprogramma, waar duidelijke en concrete punten op staan, wordt op een toegankelijke manier duidelijk gemaakt wat asap het aankomende jaar wil bereiken. Daarnaast merk ik in mijn omgeving dat veel studenten niet weten wat de medezeggenschapsraad voor hen kan betekenen. Ik wil mij inzetten om bekendheid hiervoor te creëren, om ervoor te zorgen dat studenten hun mening kunnen geven binnen de universiteit! Binnen de universiteit vind ik het belangrijk dat er niet alleen ruimte is voor je studie, maar dat jij erachter kunt komen waar jouw interesses liggen en je jezelf kunt ontwikkelen. Dit is waarom ik vind dat de universiteit een brede ontwikkeling moet stimuleren en studenten de hulp moet bieden om eventuele belemmeringen te overwinnen om zich breed te kunnen ontwikkelen als persoon. Daarnaast is studeren natuurlijk een belangrijk onderdeel van de universiteit. Voor alle studenten is het essentieel dat zij gebruik kunnen maken van passende begeleiding zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel vlak van hun studie, als persoonlijk vlak. Daar wil ik me dit jaar graag voor inzetten namens asap.
#13 Veerle Miltenburg

#13 Veerle Miltenburg

International Business Administration

STEM VEERLE

Over mij
Mijn naam is Veerle Miltenburg, ik ben 22 jaar oud en vierdejaarsstudent International Business Administration. Ik ben dit jaar actief als bestuur bij de non-profit studentenorganisatie AIESEC, waarbij ik alle stages regel voor buitenlandse studenten die naar Nederland willen komen. Naast studie en bestuur, ben ik lid bij de studentenvereniging N.S.V. Carolus Magnus en bij Dispuut Nausikaä. In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden bij mijn dispuut, of voor een speciaal biertje bij café Faber!
Waarom asap?
De afgelopen vier jaar heb ik naast mijn studie veel extra curriculaire activiteiten ondernomen. Van de opleidingscommissie bij Bedrijfskunde tot een fulltime bestuursjaar, ik heb als geen ander gemerkt hoe het is om een actieve student te zijn. Helaas is het soms moeilijk om flexibel te studeren en veel activiteiten naast je studie te doen zonder vertraging op de lopen. Daarom vind ik het belangrijk dat studenten genoeg ruimte en flexibiliteit krijgen voor persoonlijke ontwikkeling naast hun studie. Deze uitgangspunten vind ik bij asap ruimschoots terug. Ik zou graag zien dat de universiteit de actieve student beter faciliteert. Daar wil ik me dit jaar graag voor inzetten namens asap.
#14 Matthijs Paul

#14 Matthijs Paul

Geschiedenis en Actualiteit

STEM MATTHIJS

Over mij
Ik ben Matthijs, 23 jaar en doe op dit moment de master Geschiedenis en Actualiteit. Daarvoor heb ik de bachelor Geschiedenis – ook aan de Radboud Universiteit – afgerond. Naast mijn studie ben ik actief in het studentenleven: ik ben lid van de OLC, bij NSKV SkunK zit ik nu voor het tweede jaar in het bestuur, bij de NSSR ben ik vorig jaar penningmeester geweest en ik heb in meerdere commissies gezeten bij deze twee verenigingen en bij mijn studievereniging GSV Excalibur. Daarnaast heb ik mij ook hard gemaakt voor de Nijmeegse studenten sportwereld bij Studentensport Nederland en de nationale Studentenkorfbalcommissie. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om gezellig een terrasje te pakken (dus nu heb ik het zwaar), een boek te lezen of muziek te luisteren.
Waarom asap?
Voor mij is het logisch dat ik gekozen heb voor asap, omdat ik me graag inzet voor een actief studentenleven naast de studie, waarvoor voldoende faciliteiten en een bruisende campus nodig zijn. Het is voor mij bijvoorbeeld erg belangrijk dat er genoeg ruimte is om te sporten op het RSC. De constructieve manier waarop asap haar doelen bereikt in de medezeggenschap, waarbij zo veel mogelijk meningen meegenomen worden, is in mijn ogen de beste wijze om studenten het beste te vertegenwoordigen. Daarom probeer ik ook mijn steentje bij te dragen om de fijne campus te behouden en goed onderwijs te faciliteren.
#15 Mischa van Uden

#15 Mischa van Uden

Recht en Management

STEM MISCHA

Over mij
Mijn naam is Mischa van Uden, ik ben 23 jaar oud en op dit moment vijfdejaars student Recht & Management. Op dit moment doe ik een bestuursjaar bij de N.S.V. Ovum Novum waarin ik de functie van penningmeester sociëteit op me heb genomen. Ik beheer dit jaar de financiën van onze sociëteit en zorg daarnaast met 5 andere bestuursleden ervoor dat er allemaal activiteiten worden georganiseerd binnen onze vereniging. Door dit bestuursjaar ben ik op dit moment vooral te vinden op de sociëteit. 
Waarom asap?
Door actief lid te zijn bij mijn studie- en studentenvereniging heb ik mij op veel gebieden kunnen ontwikkelen. Niet alleen de studie is tijdens je studententijd belangrijk, maar juist ontwikkeling buiten je studie vind ik belangrijk. Het is echter moeilijk om je buiten de studie op veel gebieden te ontwikkelen en ondertussen zonder vertraging je studie door te komen. Ik zelf denk dat de universiteit nog extra ruimte kan creëren voor actieve studenten, zodat studenten van de Radboud Universiteit zich op meerdere vlakken kunnen ontwikkelen. asap is de partij binnen Nijmegen die zich daar onder andere voor inzet en dat is reden waarom ik me heb aangesloten bij asap. Naast dat asap opkomt voor de actieve student is het ook een partij die zich inzet voor het welzijn van de student. Dit vind ik een belangrijk punt, want een student die zich mentaal goed voelt, kan beter studeren en zich daarnaast goed ontwikkelen. Om onder andere deze redenen stel ik mij verkiesbaar voor asap.