Kandidatenlijst

 Klik hieronder op de foto van een kandidaat om meer over hem/haar te weten te komen of ga naar het verkiezingsprogramma 2021.

 Click here to read this page in English or go directly to our election programme 2021.

#1 Marie-Sophie Simon

#1 Marie-Sophie Simon

Computing Science

STEM MARIE-SOPHIE

Over mij

Ik ben Marie Simon en ik ben 22 jaar oud. Ik ben een internationale studente uit Duitsland en zit momenteel in het derde jaar van Computing Science. Aangezien ik in het eerste jaar van onze studie internationaal was, heb ik de internationalisering van onze studievereniging zeer actief vormgegeven. Samen met medestudenten hebben we de internationale commissie opgericht om studenten te helpen integreren en dit jaar was ik de voorzitter van onze vereniging en dus het eerste internationale bestuurslid. In die hoedanigheid heb ik veel geleerd over onze universiteit en haar studenten en ik vond het leuk om betrokken te zijn bij een inspanning om deze omgeving voor iedereen te verbeteren, wat de reden is dat ik nu graag een jaar in de USR zou willen doen. Sinds het begin van de pandemie heb ik mijn vereniging en onze universiteit zien veranderen en welke impact dat heeft gehad op de studenten. Ik denk dat we het komende jaar de kans hebben om veel te groeien en van deze ervaring te leren, zodat we er sterker uit kunnen komen.
Buiten de universiteit sport ik graag (ik ga hardlopen sinds de sportscholen dicht zijn en paaldansen), reis ik zo vaak als ik kan en spreek ik af met mijn vrienden voor een praatje en misschien een drankje.

Waarom asap?

Omdat ik in het eerste internationale jaar van mijn studie zit, ben ik al heel vroeg een actieve student geworden, om de ruimte en omgeving te creëren die ik graag zou zien voor toekomstige internationals die hierheen komen. Door op deze manier actief te worden, heb ik niet alleen veel geleerd en ben ik gegroeid als persoon, maar ik heb ook gemerkt dat er vaak een gebrek is aan internationals die actief zijn, wat betekent dat hun stem soms wordt overhoord. Ik geloof dat om de ideale onderwijsomgeving te creëren iedereen gehoord moet worden en de kans moet krijgen om zichzelf te laten horen. Daarom ben ik lid geworden van asap en zou ik volgend jaar graag deel uitmaken van het USC. Net als asap sta ik achter het idee dat de universiteit niet alleen een plek is om een diploma te halen, maar ook een plek voor persoonlijke ontwikkeling. Of dat nu is door een actieve student te worden of door minors te doen van verschillende faculteiten zou daar geen verschil mogen maken en elke student zou vrij moeten zijn om uit zoveel mogelijk opties te kiezen.

Een andere reden waarom ik voor asap heb gekozen is het feit dat ze niet alleen elke student een stem geven in het proberen te creëren van de omgeving waarin elke student kan gedijen, maar dat ze ook een realistische kijk op zaken hebben. In de huidige tijd verandert er veel en moeten er veel beslissingen worden genomen. De pragmatische kijk en de daadkracht van asap zullen ons daarbij enorm helpen, want veranderingen moeten snel gaan, zodat er vooruitgang en prestaties worden geboekt. Door mij aan te sluiten bij de USR in het komende academiejaar wil ik graag deel uitmaken van deze vooruitgang in het herstellen en groeien uit deze crisis.

#2 Seray van Montfort

#2 Seray van Montfort

Psychologie

STEM SERAY

Over mij
Ik ben Seray van Montfort, 21 jaar oud en ik zit in mijn tweede jaar van de bachelor psychologie. Vanaf mijn eerste jaar ben ik al actief bij mijn studievereniging SPiN. Hier neem ik dit jaar ook deel in het bestuur en vervul ik de functie van secretaris. Gedurende mijn bestuursjaar ben ik in toenemende mate in aanraking gekomen met de organisatorische kant van de universiteit en heb ik het belang van goede student vertegenwoordiging en medezeggenschap van dichtbij meegemaakt. Dit was voor mij ook een grote motivator om me komend jaar in te zetten in de USR. De studententijd is de uitgelegen tijd om jezelf te ontplooien. In de USR wil ik het belang van persoonlijke ontwikkeling en de ondersteuning daarvan benadrukken, want bij het bewerkstelligen van persoonlijke ontwikkeling is goede begeleiding van essentieel belang. Naast de studie en bestuurstaken maak ik graag tijd vrij om met vrienden af te spreken, speel ik piano en gitaar en kook ik graag.
Waarom asap?
Ik heb gekozen voor asap omdat asap zich inzet voor realistische en haalbare doelen. asap behaalt deze doelen door constructief samen te werken met anderen partijen en samen tot een uitkomst te komen die de studenten het beste dient. Deze constructieve en open houding sluit aan op mij als persoon. Ik ga graag het gesprek aan en ik vind het belangrijk om samen tot een oplossingen te komen. Wat mij nog meer van asap aanspreekt is dat asap een kritische partij is die het verleden evalueert en met die opgedane kennis vooruitkijkt naar verbeterpunten voor de toekomst. Zo wil asap leren van de door het coronavirus noodzakelijk gemaakte veranderingen in het onderwijs. Zo werden colleges het afgelopen jaar voornamelijk opgenomen. asap wil dat colleges, naast fysieke colleges, standaard worden opgenomen. De mogelijkheid om colleges terug te kijken werd door veel studenten als positief ervaren en zorgt tot toegankelijker en meer flexibel onderwijs. Daarnaast heeft asap persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel. Dat vind ik erg belangrijk. Als voorloper van persoonlijke ontwikkeling is een gedegen studentenbegeleiding een belangrijke predictor voor zelfontplooiing en succes op de studie. Zeker in deze tijd valt het belang van goede ondersteuning van studenten niet te onderschatten. asap zet zich in voor een verduidelijking en verbetering van de zorgstructuur van de universiteit. Hierin heeft asap in samenwerking met de universiteit al een aantal flinke stappen gezet. Met veel stemmen kan asap ook volgend jaar het verschil maken in de USR en zich inzetten voor betere studentenwelzijn.
#3 Nathalie van der Zande

#3 Nathalie van der Zande

International Business Communication

STEM NATHALIE

Over mij
Ik ben Nathalie van der Zande, 22 jaar en ik studeer International Business Communication. Naast mijn studie ontwikkel ik me ook graag op andere vlakken. Zo ben ik studentmentor, heb ik verschillende commissies gedaan bij Studievereniging Babylon en ben ik lid van Damesdispuut Myosotis. Verder ben ik vaak te vinden bij verschillende ticketuren van het Radboud Sportcentrum, in de Molenstraat of kijk ik een willekeurige realityserie.
Waarom asap?
Dit jaar sta ik op nummer 3 op de lijst van asap, omdat ik me namens deze partij graag in de Universitaire Studentenraad hard zou willen maken voor de belangen van studenten. asap stelt realistische doelen, waardoor er een merkbaar verschil gemaakt kan worden op de Radboud Universiteit. Ik wil mij voornamelijk graag gaan inzetten voor meer flexibel onderwijs, zodat iedere student de ruimte heeft om zich zowel persoonlijk als sociaal te ontwikkelen. Zo moeten stagemogelijkheden voldoende gefaciliteerd en begeleid worden om praktijkervaring op te kunnen doen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er op elke studie voldoende mogelijkheden zijn in het kiezen van verschillende minoren, zowel disciplinair als interdisciplinair. Maar bovenal moet de actieve student gehoord en gesteund worden. Dit kan een bewuste keuze zijn door bijvoorbeeld een bestuursjaar te gaan doen, maar kan ook betrekking hebben op studenten die meer flexibiliteit nodig hebben doordat ze bijvoorbeeld mantelzorger zijn. Door studenten meer regie te geven over hun eigen studieschema, krijgen ze voldoende ruimte voor zelfontplooiing. Door dit zoveel mogelijk te realiseren kan iedere student echt alles uit zijn of haar studententijd halen, zowel binnen als buiten de studie!
#4 Rizka Simons

#4 Rizka Simons

Recht en Management

STEM RIZKA

Over mij
Mijn naam is Rizka en ik studeer Recht & Management. Dit jaar sta ik op nummer 4 op de lijst van asap. Naast mijn studie ben ik secretaris van de JFV Nijmegen en zit ik in de ledenraad van de Rabobank Rijk van Nijmegen. Daarnaast heb ik diverse bijbaantjes op de universiteit die ik met veel plezier doe. Verder is mijn allergrootste hobby toch wel echt koken.
Waarom asap?

asap streeft ernaar dat ondernemerschap wordt gestimuleerd. Als management student vind ik het belangrijk dat er meer faciliteiten worden gegeven om ondernemen makkelijker te maken voor alle studenten. Daarnaast vindt asap dat de universiteit het alumni-netwerk moet worden uitgebreid en frequenter moet worden gebruikt. Ook kunnen verschillende belangrijke actoren uit de regio benadert worden om studenten in aanraking te brengen met de praktijk. Persoonlijke ontwikkeling staat dus hoog in het vaandel bij asap. Een levendige en duurzame campus dragen hier uiteraard aan bij. Een campus waar iedereen zich veilig en thuis voelt is waar asap naar streeft. Om al deze redenen heb ik voor asap gekozen.

Elke stem telt! Ben jij het eens met deze ideeën? Stem dan tussen 31 mei en 3 juni op asap via verkiezingen.ru.nl! Hopelijk mag ik volgend jaar ook jouw belangen vertegenwoordigen in de Universitaire Studentenraad.

#5 Stijn van der Velden

#5 Stijn van der Velden

Geneeskunde

STEM STIJN

Over mij
Mijn naam is Stijn van der Velden, ik ben 22 jaar en zit momenteel in mijn 4e jaar van de studie geneeskunde. Gedurende mijn bachelor ben ik actief geweest in verschillende commissies waaronder de feestcommissie en de weekendcommissie. Daarnaast ben ik dit jaar de assessor van de medische faculteit. Dat houdt in dat ik de medische studenten vertegenwoordig in alles overleggen die over het onderwijs gaan. Hierdoor heb ik gezien welke bijdrage je als student kan leveren in de organisatie van onze faculteit en universiteit en hoe belangrijk het kan zijn dat je van je laat horen.
Waarom asap?
De studie geneeskunde heeft een aparte leerlijn professionaliteit. De bedoeling van deze leerlijn is het begeleiden van de professionele ontwikkeling van jou als student gedurende je studie. Veel studenten die deze leerlijn al een aantal jaar gevolgd hebben geven aan hier veel profijt van te hebben gehad. Persoonlijke ontwikkeling en studentenbegeleiding zijn daarom voor mij belangrijke punten binnen de visie van asap. Daarnaast heeft asap het afgelopen jaar laten zien te willen werken aan oplossingen voor problemen die onze universiteit teisteren, maar hierbij niet op te gaan in hun idealisme en te blijven kijken naar wat reëel is.
Zelf heb ik ontzettend veel plezier beleefd aan de extracurriculaire activiteiten die ik heb mogen ondernemen gedurende mijn studie. Helaas heeft alles wat er het afgelopen jaar gebeurd is ertoe geleid dat deze lol op een lager pitje staat voor onze huidige studenten. Ik vind het daarom belangrijk dat (wanneer iedereen zijn of haar prikje gehad heeft) het weer mogelijk wordt om naast je studie ook andere leuke dingen te doen, zoals een commissie. asap zet zich hier allemaal voor in en heeft het hoog op het prioriteitenlijstje staan.

 

#6 Imke Verhoeven

#6 Imke Verhoeven

Pedagogische Wetenschappen

STEM IMKE

Over mij
Ik ben Imke en ik sta op #6 op de kieslijst voor asap. Ik ben 20 jaar oud en tweedejaars student Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen. Momenteel doe ik een bestuursjaar bij studievereniging Postelein. Hiernaast probeer ik me af en toe aan sporten te wagen en ben ik altijd in voor een avondje met rosé en Rummikub.
Waarom asap?
Ik sta op de lijst voor asap omdat ik me in wil zetten voor toekomstbestendig onderwijs. Ik vind het belangrijk dat het toepassen van kennis getoetst wordt, in plaats van op het reproduceren van kennis. Daarnaast moet persoonlijke ontwikkeling een hogere prioriteit worden. Studenten zouden de vrijheid moeten hebben om naast hun studie te ontwikkelen, door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een bestuursjaar te doen, zonder dat dit al te veel belemmeringen oplevert op gebied van studie.
#7 Josefa Janssen

#7 Josefa Janssen

Bestuurskunde

STEM JOSEFA

Over mij
Mijn naam is Josefa Janssen, ik ben 20 jaar en derdejaarsstudent Bestuurskunde. Ik vind veel leuk en ben daarom altijd in de weer met verschillende dingen. Zo ben ik sinds mijn studententijd actief bij Studievereniging BOW, waar ik nu de functie van secretaris bekleed. Daarnaast ben ik dit jaar bij verschillende eerste- en tweedejaarsvakken betrokken als student-assistent. Mijn vrije uurtjes breng ik graag door met familie en vrienden, in de stad of gewoon thuis.
Waarom asap?
In mijn eerste jaar kwam ik niet alleen in aanraking met Studievereniging BOW, maar ook met Studentenpartij asap. Een paar ouderejaarsstudenten Bestuurskunde waren hier namelijk lid van en vertelden er weleens over. De kritische doch realistische houding van asap die in deze verhalen naar voren kwam sprak mij meteen aan. Het is belangrijk om probleempunten te signaleren, maar minstens net zo om te bepalen wat je binnen de geldende kaders kunt doen – anders kom je niet ver. Verder kon en kan ik mij helemaal vinden in de visie van asap op een universitaire studie: deze moet uit méér bestaan dan onderwijs alleen. Juist nu voor zoveel nieuwe studenten onze campus vreemd is moeten we inzetten op een inclusief, veilig en open klimaat, zodat iedereen met plezier naar onze universiteit (terug) komt. Als studentbestuurder kan ik niet anders zeggen dan dat hier een mooie rol is weggelegd voor studie- en studentenverenigingen – maar zij mogen er niet alleen voor staan. Daarom juich ik, net als asap, de introductie van vertrouwenspersonen toe. Hierin moeten we blijven investeren, maar ook assisteren; bijvoorbeeld met het aanstellen van een ombudsman Sociale Veiligheid. Door zo de handen ineen te slaan, kunnen we de sociale veiligheid op onze universiteit blijvend verbeteren.
#8 Job van Hussen

#8 Job van Hussen

Natuur- en Sterrekunde

STEM JOB

Over mij

Hoi, ik ben Job van Hussen (20 jaar), tweedejaars Natuur- en Sterrenkundestudent. Die afgelopen twee jaar ben ik natuurlijk niet alleen bezig geweest met studeren en rekenen aan veel te moeilijke sommen. Naast mijn studie heb ik me namelijk ook ingezet voor Studievereniging Marie Curie bij enkele commissies en nu als secretaris en vicevoorzitter van het bestuur. Verder ben ik actief als commissaris communicatie van de opleidingscommissie van Natuur- en Sterrenkunde.

Daarnaast heb ik een bijbaan bij het restaurant Damianz in Roermond, waar ik gastheer ben. In mijn vrije tijd drink ik dan graag een drankje op een terras of in de club en begeef ik me graag aan verschillende sporten, zoals hardlopen en badminton, om een beetje voor het uitgaansleven te compenseren.

Waarom asap?

Het bestuursjaar en mijn tijd bij de opleidingscommissie hebben wat in me losgemaakt en ik wil me graag verder inzetten voor de universiteit en haar studenten. Het is nu voor mij dus erg moeilijk geworden om stil te blijven zitten en daarom ben ik begonnen aan nieuwe uitdagingen zoals commissies bij DWARS en nu een plek op de kandidatenlijst van asap.

Deze keuze voor asap was voor mij niet moeilijk. De focus op de ‘actieve student’, zoals ikzelf, trok mij vooral. Ik maak me er dus vooral hard voor dat studenten erin gesteund worden om zich extra in te kunnen zetten voor hun studie of juist hun aspiraties daarbuiten, tijdens bijvoorbeeld een bestuursjaar. De zelfontplooiing van de student staat voor mij dus centraal.

Daarnaast heeft de coronacrisis ons het afgelopen jaar ook het een en ander geleerd, zowel op het gebied van (digitaal en flexibel) onderwijs en studentenwelzijn. Het juist toepassen van deze ervaringen wordt ook door asap benadrukt, om zo samen weer Sterker vooruit te kunnen. De ideeën van asap zijn dus het evenbeeld van mijn idealen, en daarom kies ik voor asap.

#9 Gwendolyn Hermans

#9 Gwendolyn Hermans

Psychologie

STEM GWENDOLYN

Over mij
Ik ben Gwendolyn, 21 jaar oud en ik zit in mijn derde jaar van psychology. De afgelopen jaren heb ik een bestuursjaar gedaan bij SPiN als secretaris en een bestuursjaar bij een koepelvereniging als penningmeester. Volgend jaar mag ik hier nog, vol enthousiasme, een derde jaar bij aanplakken als commissaris formele aangelegenheden bij N.K.S.W. Kompanio en hopelijk ook een fsr jaar bij sociale wetenschappen. Verder voetbal ik bij F.C. Kunde en ben ik regelmatig te vinden bij Aegee activiteiten. Ik vind het dan ook leuk om te reizen en een terrasje te pakken met vrienden.
Waarom asap?

Tijdens mijn bestuursjaar bij SPiN en tijdens mijn studie zelf, in de Engelse track van psychologie, is mij duidelijk geworden dat internationale studenten vaak nog een vergeten groep zijn binnen de universiteit en dat de intergratie met Nederlandse studenten en de Nederlandse studentencultuur vaak nog lastig is. Verenigingen zijn erg belangrijk op de universiteit en wat zij bieden aan studenten. asap zet al goede stappen om internationale studenten te helpen en dit is dan ook een van de keuzes dat ik voor asap heb gekozen. Ik wil mij graag inzetten om hier nog meer stappen in te zetten, om bijvoorbeeld meer een cultuur te krijgen die er is voor de internationale student als actieve student.

In mijn jaren op de universiteit ben ik er achtergekomen dat studeren op maat, zonder kwaliteitsverlies, zoals “flexibel studeren” van groot belang is voor de welzijn van de student en voor de mogelijkheden om meer te kunnen naast studeren. Hier kunnen nog stappen in gezet worden en daar wil ik mij graag sterk voor maken.

Daarnaast heb ik geleerd dat het belangrijk is dat studenten gehoord en gezien worden. Alleen op die manier kunnen we als student ook invloed uitoefenen op het onderwijs dat we krijgen. Om die reden zit ik al drie jaar in de evaluatiecommissie van mijn jaar bij psychology en sta ik nu kandidaat voor de USR en de FSR van sociale wetenschappen.

Mijn keuze voor asap is vooral gekomen omdat zij deze punten ook belangrijk vinden en in het contact dat ik al had met de USR vond ik dat asap een fijne, constructieve manier van handelen had. Ze stellen idealistische maar haalbare doelen en hebben dan ook al veel bereikt binnen de universiteit.

#10 Idse ten Brinke

#10 Idse ten Brinke

Bedrijfskunde

STEM IDSE

Over mij
Mijn naam is Idse ten Brinke, ik studeer Bedrijfskunde en sta dit jaar op #10 bij asap. Tijdens mijn studententijd ben ik met name actief geweest bij de N.S.V. Carolus Magnus, waar ik, naast verschillende commissies, een fulltime bestuursjaar heb gedaan.
Waarom asap?

Ik sta op de lijst bij asap omdat ik denk dat de universiteit nevenactiviteiten nog meer kan faciliteren, want als je studenten de ruimte geeft zich te ontwikkelen binnen hun eigen interesses, houden zij plezier in het studeren en dat komt ten goede van het welzijn van studenten. Daarnaast ben ik van mening dat de universiteit de toegevoegde waarde van studentenverenigingen aan zowel de universiteit als de stad onderschat. Ik wil me daarom met asap hard maken voor meer betrokkenheid van studentenverenigingen bij activiteiten van de universiteit en meer flexibiliteit en begeleiding tijdens bestuurs- en commissiewerk of andere nevenactiviteiten.

#11 Maud Weijers

#11 Maud Weijers

International Business Communication

STEM MAUD

Over mij
Ik ben Maud, ik ben 22 jaar oud en ik studeer International Business Communication. Dit jaar sta ik op nummer 11 op de lijst van asap. Na een aantal jaar actief te zijn geweest in commissies binnen mijn studievereniging, ben ik dit jaar de voorzitter van Babylon. Daarnaast doe ik sinds een tijdje vrijwilligerswerk met dementerende ouderen. In de tijd die overblijft geniet ik graag met vrienden van alles dat de stad Nijmegen te bieden heeft.
Waarom asap?
asap zet zich in voor inclusiviteit en betrokkenheid van alle faculteiten en studenten. We studeren allemaal aan dezelfde universiteit, dus moeten we allemaal dezelfde kansen krijgen. In de afgelopen paar jaren als student heb ik gemerkt dat dat niet altijd het geval is. Daarom wil ik me dit jaar graag inzetten namens asap!
#12 Niels van de Beek

#12 Niels van de Beek

Tandheelkunde

STEM NIELS

Over mij
Ik ben Niels, ben 22 jaar oud en studeer Tandheelkunde. Dit jaar sta ik op nr 12 op de lijst van asap! Naast mijn studie ben ik secretaris van de facultaire studentenraad. Daarnaast heb ik bijna een handje vol aan bijbaantjes waar ik mij graag bezig mee houd. Ik houd ervan om er met vrienden op uit te gaan en leer graag chinees in mijn vrije tijd.
Waarom asap?
Professionele ontwikkeling en zorg/aandacht vanuit de universiteit voor studenten staan voor mij centraal. Ik vind het van groot belang dat alle studenten terecht kunnen bij de universiteit met hun problemen. ASAP pleit voor de optimalisering van deze zorgstructuur en het belang van professionele ontwikkeling onder studenten. Verder stelt ASAP realistische doelen en wordt er kritisch gekeken naar universitair beleid. Hiermee kan ik het goed vinden en daarom was mijn keuze voor asap een erg makkelijke!
#13 Mark Eggink

#13 Mark Eggink

Politicologie

STEM MARK

Over mij
Ik ben Mark, studeer Politicologie en ben dit jaar full-time bestuurslid bij N.S.R.V. Phocas als Commissaris Wedstrijdroeien. Je vindt me op nummer 13 van de lijst van asap. Het roeien is één van de passies die ik ontdekt heb toen ik ging studeren en is hoe ik actief werd buiten mijn studie. Dat is iets wat ik iedereen kan aanraden!
Waarom asap?

Ik sta op de lijst van asap omdat ik het belangrijk vind dat studenten de ruimte krijgen om hun studententijd optimaal in te richten als voorbereiding op hun werkende leven. Als dat is door jezelf te ontwikkelen buiten de collegebanken, in een commissie, bestuursjaar of als sporter, dan vinden wij dat de universiteit je daarin zou moeten ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door het gemakkelijker te maken om je studieloopbaan flexibel in te richten!

Als je meer wilt weten over hoe asap denkt dat de ondersteuning vanuit de universiteit er uit zou moeten zien, of omdat je benieuwd bent naar onze andere standpunten, lees dan vooral ons verkiezingsprogramma. Vergeet ook vooral niet te stemmen op asap tussen 31 mei en 3 juni!

#14 Jamie Aartsen

#14 Jamie Aartsen

Artificial Intelligence

STEM JAMIE

Over mij
Ik ben Jamie, ik ben 21 jaar oud, studeer Artificial Intelligence en sta op #14 op de lijst van asap! Vorig jaar zat ik in het bestuur van studievereniging CognAC, waar ik overzicht hield over alle commissies. Dit jaar zet ik mij in voor het goede doel als penningmeester van Stichting RAGweek. Verder spendeer ik mijn vrije tijd muziek makend, of op de vele terrasjes die Nijmegen rijk is.
Waarom asap?
Ik sta op de lijst van asap, omdat asap onder andere veel waarde hecht aan het studentenwelzijn en interdisciplinair onderwijs. Qua welzijn merk ik dat er nog altijd veel studenten zijn, inclusief ikzelf, die tegen een muur aanlopen in de zoektocht naar de juiste begeleiding binnen de universiteit.
#15 Jelle Huvers

#15 Jelle Huvers

Geografie, Planologie & Milieu

STEM JELLE

Over mij
Mijn naam is Jelle, 22 jaar oud en zit op dit moment in het vierde jaar van de opleiding Geografie, Planologie en Mileu. Dit jaar sta ik voor asap op #15 van de lijst. Al tijden ben ik actief bij studentenvereniging Ovum Novum en ben daar dit jaar Ab-Actis. In het verleden ben ik ook bij studievereniging Mundus actief geweest in verschillende commissies.
Waarom asap?
Dit jaar sta ik op de lijst van asap omdat ik het heel belangrijk vind dat actieve studenten worden gehoord binnen de universitaire studentenraad en dat de actieve studenten door de universiteit meer worden ondersteund om zich buiten de studie verder te ontwikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een eerlijkere compensatie voor studentbestuurders, zodat meer studenten zichzelf, net als ik, beter kunnen ontplooien.